Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 19.02.2010. u Beogradu

21. дец. 2009.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/2007 i 123/2007 – dr. zakon), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05, 91/07 i 96/08),
Agencija za privatizaciju objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNIM AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
  1. Javno preduzeće radio televizija VRNjAČKA BANjA, VRNjAČKA BANjA
  2. Javno informativno preduzeće RADIO VALjEVO, VALjEVO
  3. Javno preduzeće za informisanje MLADENOVAC, MLADENOVAC
  4. Javno preduzeće REGIONALNA TELEVIZIJA VALjEVO, VALjEVO
  5. Javno informativno preduzeće RADIO POŽEGA, POŽEGA
  6. Javno preduzeće TELEVIZIJA POŽEGA, POŽEGA
  7. Javno preduzeće za informisanje i kulturu BARAJEVO, BARAJEVO


ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE JE 10.02.2010. GODINE DO 16:30

Pravo na podnošenje prijave za učešće na aukcijama imaju pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove predviđene članovima 41, 42, 97, 98 i 99 Zakona o radiodifuziji ("Sl. glasnik RS" br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-dr.zakon, 62/06, 85/06, 86/06- ispr. i 41/09) i članom 5. Pravilnika o načinu privatizacije radio, odnosno televizijskih stanica lokalnih i regionalnih zajednica ("Sl. glasnik RS" br. 51/05 i 34/07).
Преузмите
Стечај

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА ДОО, ВРЊАЧКА БАЊА

Локација:

Врњачка Бања

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

RADIO VALJEVO DOO
Стечај

ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ВАЉЕВО ДОО БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Емитовање радио-програма

Стечај

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ ДОО, МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Младеновац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

Јавно предузеће РЕГИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА ВАЉЕВО

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

ЈП РАДИО ПОЖЕГА
Контрола

Радио Пожега доо Пожега

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

ЈП ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА
Контрола

Телевизија Пожега д.о.о. Пожега

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива