Treće obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekata likvidacije

16. дец. 2009.
Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Agencija za privatizaciju objavljuje

TREĆE OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekata likvidacije
Преузмите
Стечај

Друштвено грађевинско предузеће НОВОГРАДЊА ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врање

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

ДП Конфекција БАМБИ п.о. Доње Коњувце

Локација:

Бојник

Делатност:

Производња рубља

Стечај

Друштвено предузеће за пољопривредну призводњу ПОЉОПРИВРЕДА са ПО - У СТЕЧАЈУ Лесковац,

Локација:

Лесковац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

Предузеће за пружање пољопривредних услуга ПЛАНТАЖКООП - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Стечај

Предузеће за саобраћај и саобраћајну технику ЦРВЕНИ СИГНАЛ - НОВИ САД- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остало образовање

Стечај

Друштвено предузеће за саобраћајно образовање, услуге и промет АУТО ШКОЛА АРАНЂЕЛОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Делатност школа за возаче

Стечај

Предузеће за извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова РАДАН А.Д. - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лебане

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

ДРУШТВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ДУБРАВА СА ПО ГАЏИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гаџин Хан

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Шумадија д.о.о. , Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без смештаја

Стечај

СТАДИОН ДП ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ БЕОГРАД - у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Стечај

Друштвено предузеће САРАДНИК маркетинг, консалтинг, промет и услуге - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Неготин

Делатност:

Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом

Акционарско друшто за испитивање квалитета Квалитет Ниш

Локација:

Ниш

Делатност:

Техничко испитивање и анализе

Стечај

Транспортно-пољопривредно предузеће КОЛУБАРА са п.о. МАЛИ БОРАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Мали Борак

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

Трговинско предузеће за промет огревног и грађевинског материјала ОГРЕВИНВЕСТ са по НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Стечај

Друштвено предузеће модне конфекције КРЗНОТЕКС са п.о. СРБОБРАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Србобран

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива