Treće obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekata likvidacije

16. дец. 2009.
Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Agencija za privatizaciju objavljuje

TREĆE OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekata likvidacije
Преузмите
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ НОВОГРАДЊА, ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врање

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

ДП КОНФЕКЦИЈА БАМБИ ПО, ДОЊЕ КОЊУВЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бојник

Делатност:

Производња рубља

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДА СА ПО ЛЕСКОВАЦ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ УСЛУГА ПЛАНТАЖКООП СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДОЊЕ СТОПАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНУ ТЕХНИКУ ЦРВЕНИ СИГНАЛ-НОВИ САД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остало образовање

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈНО ОБРАЗОВАЊЕ УСЛУГЕ И ПРОМЕТ АУТО ШКОЛА АРАНЂЕЛОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Делатност школа за возаче

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ, ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА РАДАН А.Д. ЛЕБАНЕ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лебане

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ДУБРАВА СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ГАЏИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гаџин Хан

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ШУМАДИЈА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без смештаја

Стечај

СТАДИОН ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ САРАДНИК МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ НЕГОТИН, ТРГ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 17 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Неготин

Делатност:

Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА КВАЛИТЕТ, НИШ

Локација:

Ниш

Делатност:

Техничко испитивање и анализе

Стечај

ТРАНСПОРТНО-ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЛУБАРА СА ПО МАЛИ БОРАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Мали Борак

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ОГРЕВНОГ И ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА МАЛО И ВЕЛИКО ОГРЕВИНВЕСТ СА ПО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ КРЗНОТЕКС СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СРБОБРАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Србобран

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива