Drugo obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekata likvidacije

16. нов. 2009.
Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Agencija za privatizaciju objavljuje
DRUGO OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekata likvidacije


1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva poverioce da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije:
poslovno ime: Društveno preduzeće "NOVOGRADNjA" u likvidaciji, Vranje
poslovno ime: DP Konfekcija BAMBI p.o. u likvidaciji, Donje Konjuvce, Bojnik
poslovno ime: Društveno preduzeće "POLjOPRIVREDA" u likvidaciji, Leskovac
poslovno ime: Preduzeće za pružanje poljoprivrednih usluga "PLANTAŽKOOP" u likvidaciji, Donje Stopanje
poslovno ime: Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering poslove "BRODOIMPEKS" u likvidaciji, Beograd
poslovno ime: Preduzeće za saobraćajnu tehniku CRVENI SIGNAL - NOVI SAD u likvidaciji, Novi Sad
poslovno ime: Društveno preduzeće za saobraćajno obrazovanje, usluge i promet "AUTO ŠKOLA" u likvidaciji, Aranđelovac
poslovno ime: Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "RADAN" A.D. u likvidaciji, Lebane
poslovno ime: DRUŠTVNO PREDUZEĆE ZA POLjOPRIVREDNU PROIZVODNjU "DUBRAVA" u likvidaciji, Gadžin Han
poslovno ime: Društveno preduzeće za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu "ŠUMADIJA" u likvidaciji, Kruševac
poslovno ime: Preduzeće za promet roba "GRADNjA PROMET" sa potpunom odgovornošću u likvidaciji, Beograd
poslovno ime: Društveno preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting "STADION" u likvidaciji, Beograd
poslovno ime: Grafičko društveno preduzeće "GRAFIKA" u likvidaciji, Titel
poslovno ime: Društveno preduzeće "SARADNIK" marketing, konsalting, promet i usluge u likvidaciji, Negotin
poslovno ime: Sindikalna – uslužna prometna organizacija "SIPRO" u likvidaciji, Ćuprija
poslovno ime: Akcionarsko društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu "KVALITET" u likvidaciji, Niš
poslovno ime: Društveno Autotransportno preduzeće "Autoprevoz" u likvidaciji, Ražanj
poslovno ime: Transportno-poljoprivredno preduzeće "KOLUBARA" sa p.o. u likvidaciji, Mali Borak
poslovno ime: Trgovinsko preduzeće za promet ogrevnog i građevinskog materijala na malo i veliko"OGREVINVEST" u likvidaciji, Niš
poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet tekstilnih proizvoda "TRIKO" u likvidaciji, Niš
poslovno ime: Društveno preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju i promet "STALAĆ" sa p.o. u likvidaciji, Stalać
poslovno ime: Društveno preduzeće modne konfekcije "KRZNOTEKS" sa p.o. u likvidaciji, Srbobran
poslovno ime: Društveno preduzeće za promet i usluge "SINDIKALNA PRODAJA - SIPRO" sa p.o. u likvidaciji, Užice
poslovno ime: Društveno preduzeće za promet, usluge i posredovanje "MEGA-S" DOO u likvidaciji, Užice
Преузмите
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ НОВОГРАДЊА, ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врање

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

ДП КОНФЕКЦИЈА БАМБИ ПО, ДОЊЕ КОЊУВЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бојник

Делатност:

Производња рубља

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДА СА ПО ЛЕСКОВАЦ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ УСЛУГА ПЛАНТАЖКООП СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДОЊЕ СТОПАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

БРОДОИМПЕКС
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВЕ БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНУ ТЕХНИКУ ЦРВЕНИ СИГНАЛ-НОВИ САД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остало образовање

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈНО ОБРАЗОВАЊЕ УСЛУГЕ И ПРОМЕТ АУТО ШКОЛА АРАНЂЕЛОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Делатност школа за возаче

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ, ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА РАДАН А.Д. ЛЕБАНЕ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лебане

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ДУБРАВА СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ГАЏИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гаџин Хан

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ШУМАДИЈА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без смештаја

Стечај

СТАДИОН ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ САРАДНИК МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ НЕГОТИН, ТРГ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 17 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Неготин

Делатност:

Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА КВАЛИТЕТ, НИШ

Локација:

Ниш

Делатност:

Техничко испитивање и анализе

Стечај

ТРАНСПОРТНО-ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЛУБАРА СА ПО МАЛИ БОРАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Мали Борак

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ОГРЕВНОГ И ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА МАЛО И ВЕЛИКО ОГРЕВИНВЕСТ СА ПО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ СТАЛАЋ СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СТАЛАЋ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сталаћ

Делатност:

Узгој музних крава

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива