Pokreće se restrukturiranje subjekta privatizacije, Majevica Holding a.d., Bačka Palanka

15. окт. 2009.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 6, 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 135/04) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05 i 96/08), i članom 4. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS", br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju dana 30.09.2009. godine, donosi:


O D L U K U
o restrukturiranju


1. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije, Majevica Holding a.d., Bačka Palanka, ul. Severni salaš bb, matični broj 08005613 i sledećih zavisnih društava subjekta privatizacije: "Majevica- Mašine alatke" akcionarsko društvo za proizvodnju mašina za obradu metala i drveta i preradu plastičnih masa, Bačka Palanka, ul. Severni salaš bb, matični broj 08254664; "Majevica- Poljooprema" akcionarsko društvo za proizvodnju poljoprivrednih mašina, Bačka Palanka, ul. Severni salaš bb, matični broj 08254699; "Majevica- Pumpe i cisterne" akcionarsko društvo za proizvodnju pumpi i cisterni i drugih metalnih proizvoda, Bačka Palanka, ul. Severni salaš bb, matični broj 08254672 i "Majevica- Livnica" akcionarsko društvo za proizvodnju livenih, kovanih i presovanih proizvoda, Bačka Palanka, ul. Severni salaš bb, matični broj 08254702 (u daljem tekstu: Subjekti privatizacije). Преузмите
МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД
Стечај

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива