Potpisan ugovor o prodaji kapitala AD "ELEKTROPORCELAN" INDUSTRIJA ELEKTROPORCELANA, ARANĐELOVAC – u restrukturiranju

01. окт. 2009.
Na trećoj sednici Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 99,15723% ukupnog kapitala Akcionarskog društva "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranju, koja je održana 11. septembra 2009. godine, Komisija je jednoglasno donela Odluku o odobravanju predloga Komisije za pregovore i zaključivanje Ugovora o prodaji društvenog kapitala sa jedinim ponuđačem, Konzorcijumom koga čine OOO "Kolor SIM" Ukrajina, "VTV Makler" d.o.o. Beograd i "VTV Insulators" d.o.o. Beograd.

Ugovor o prodaji kapitala AD "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranju, zaključen je, 28. septembra 2009. godine, između Agencije za privatizaciju i Konzorcijuma koga čine OOO "Kolor SIM" Ukrajina, "VTV Makler" d.o.o. Beograd i "VTV Insulators" d.o.o. Beograd

Osnovni elementi ugovora:

• Cena – 350.000 evra
• Investicioni program – 1,5 miliona evra u periodu od četiri godine.
• Socijalni program – pored minimalnih obaveza, Kupac je preuzeo i dodatne obaveze Socijalnog programa predložene od strane reprezentativnih sindikata AD "Elektroporcelan" – u restrukturiranju.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:

• g. Slobodan Milošević, v.d. generalnog direktora AD "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije.

Članovi Tenderske komisije:

• gđa Rosimirka Todorović, samostalni savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• g. Siniša Perić, viši savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• g. Milutin Đurić, predsednik Skupštine opštine Aranđelovac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• g. Tomislav M. Jakovljević, predsednik Samostalnog sindikata u AD "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranju, kao predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.
ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају
Стечај

АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива