Treće obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekata likvidacije

09. сеп. 2009.
Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Agencija za privatizaciju objavljuje

TREĆE OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekata likvidacije1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva poverioce da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije: Преузмите
Стечај

Друштвено предузеће за производњу прeдива, тканине и конфекције ТИБ БЛАЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Блаце

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

Стечај

ПРОИЗВОДНО,ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО ДП ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Прибој

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

Стечај

Акционарско друштво за трговину ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

Стечај

Предузеће у друштвеној својини за прераду воћа и поврћа ТАМИШ ХЛАДЊАЧА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Стечај

Акционарско друштво ИЗБОР за промет робе на велико и мало БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Стечај

Предузеће за постављање и оправку инсталација за грејање ГРЕЈАЊЕ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Стечај

Друштвено предузеће пољопривредни индустријски комбинат ЛАПОВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лапово

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Стечај

ДП ЗА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ МОНТЕР-МЕТАЛМОНТ НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Стечај

Друштвено предузеће за путеве ПУТОГРАДЊА ПОЖАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива