Održana treća sednica Tenderske komisije za "FKL" a.d., Temerin

23. апр. 2009.

Šifra tendera: FKL 19/08

Na trećoj sednici Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala "FKL" a.d., Temerin, održanoj dana 22. aprila 2009. godine, Komisija je jednoglasno donela Odluku o odobravanju predloga Komisije za pregovore i zaključivanje Ugovora o prodaji društvenog kapitala sa jedinim ponuđačem, Konzorcijumom koga čine ZАО "Тehnika Servis", Ruska federacija i Dragan Rodić.
Ponuđač će u zakonski predviđenom roku u skladu sa Uredbom o prodaji imovine i kapitala metodom Javnog tendera, do isteka krajnjeg roka za potpisivanje Ugovora biti pozvan na potpisivanje Ugovora o prodaji.
Rok za potpisivanje Ugovora o prodaji ističe dana 23.04.2009. godine.
Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik:
  • G-đa Biljana Lukić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;

b) zamenik:
  • G-din Slobodan Tankosić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa.

c) članovi:
  • G-din Siniša Perić, samostalni savetnik u Sektoru za turizam Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • G-din Andraš Gustonj, predsednik Opštine Temerin kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • G-din Neven Savić, finansijski direktor Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana "FKL", kao predstavnik subjekta privatizacije.
Архива

ФАБРИКА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈЕВА И КАРДАНА ФКЛ ДОО ТЕМЕРИН

Локација:

Темерин

Делатност:

Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива