Otvorene ponude za IP "PROSVETA"

13. мар. 2009.
Prva sednica Tenderske komisije, koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 69,47% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća IP "PROSVETA" a.d., Beograd, otpočela je 06. marta 2009. godine.
Na sednici je konstatovano da je Tendersku dokumentaciju otkupilo šest učesnika na tenderu: Media II, d.o.o., Beograd; Stylos, d.o.o., Novi Sad; Evro Giunti, d.o.o, Beograd; Libertas, Varšava, Poljska; Zepter Book World, d.o.o. Beograd i IP Beli put d.o.o., Beograd.

Tenderska komisija je konstatovala da su u predviđenom roku, do 27. februara 2009. godine do 16:30 časova, dostavljene dve ponude, i to od strane: (1) Media II d.o.o. Beograd i (2) "Konzorcijum ZE SING" Beograd, koji čine Univerzitet Singidunum, Beograd i Zepter Book World, d.o.o., Beograd.

Otvorene su koverte "Podaci o ponuđaču" i izvršena je kontrola sadržaja koverti sa Kvalifikacionom dokumentacijom i Dodatnom dokumentacijom oba ponuđača.

Prvi nastavak Prve sednice održan je 13. marta 2009. godine.

Na osnovu izvršene analize kvalifikacione i dodatne dokumentacije oba Ponuđača na tenderu i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da oba Ponuđača: Media II d.o.o. Beograd i "Konzorcijum ZE SING" Beograd, koji čine Univerzitet Singidunum, Beograd i Zepter Book World, d.o.o., Beograd, ispunjavaju kvalifikacione uslove definisane Javnim pozivom i Uputstvom za ponuđače, čime su se stekli uslovi za otvaranje finansijskih ponuda.

Sadržaj ponuda:

1. Media II d.o.o. Beograd:

- Za 70% kapitala: EUR 3.200.000,00
- Investicioni program tokom prvih 12 meseci: EUR 100.000,00 i
- Bezuslovno prihvaćene sve Minimalne obaveze Socijalnog programa
i

2. "Konzorcijum ZE SING" Beograd, koji čine Univerzitet Singidunum, Beograd i Zepter Book World, d.o.o., Beograd:

- Za 70% kapitala: EUR 5.705.000,00;
- Investicioni program tokom 24 meseca: EUR 2.000.000,00, (1.000.000 + 1.000.000) i
- Bezuslovno prihvaćene sve Minimalne obaveze Socijalnog programa.


Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja izvršiti ocenu ponuda Ponuđača. Ocena ponuda će biti prezentovana članovima Tenderske komisije na sledećoj sednici Tenderske komisije.


Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
• G- din Marko Despotović, diplomirani filozof, savetnik u Ministarstvu kulture, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
b) zamenik predsednika:
• G- đa Ratka Milošeski, diplomirani ekonomista, vodeći analitičar u Izdavačkom preduzeću "Prosveta" a.d., Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije
c) članovi:
• G-đa Jelena Kulić, diplomirani pravnik, zaposlena na poslovima javnih nabavki u Ministarstvu kulture, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
• G- đa Milica - Minja Đukanović, diplomirani pravnik, stručni saradnik u Odeljenju za budžet, privredu i društvene delatnosti Gradske opštine Stari grad, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• G-din Zoran Tadić, diplomirani inženjer mašinstva, samostalni savetnik u Sektoru za upravljanje industrijskim razvojem u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
• G-din Dejan Mladenović, diplomirani ekonomista, samostalni savetnik u Sektoru za unapređenje efikasnosti privrede Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
• G-đa Ljubica Stjepanović - Muhić, SSS, sekretar redakcije časopisa "Književnost" i predsednik Samostalnog sindikata Izdavačkog preduzeća "Prosveta" a.d., Beograd, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

ПРОСВЕТА
Стечај

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСВЕТА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива