Javni poziv za učestvovanje u postupku prikupljanja pisanih ponuda radi kupovine udela holding kompanije "YUMCO" A.D., VRANjE u privrednom društvu "BIVODA" D.O.O. Rakovac i dela imovine u vlasništvu holding kompanije "YUMCO" A.D. VRANjE

27. феб. 2009.

Šifra prodaje: BIV 04/09

Na osnovu Odluke o prodaji udela HK PK "Yumco" AD Vranje u Privrednom društvu "Bivoda" d.o.o. Rakovac i dela imovine HK PK Yumco" a.d. Vranje, Ugovora o punomoćju zaključenog između Holding kompanije "Yumco" a.d., Vranje i Agencije za privatizaciju overenog kod Prvog opštinskog suda u Beogradu pod brojem ov. br 1-434/00-324 od 24.02.2009. godine, člana 95. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93,i "Sl. list SCG", br. 1/2003 – Ustavna povelja), a u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije kojim se prihvata Informacija o realizaciji Programa poslovno-finansijske konsolidacije Holding Kompanije Pamučni Kombinat "Yumco" AD, Vranje, pod poslovnim br. 05 br. 023-7910/2004 od 02.12.2004. godine i članom 6. i članom 9. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 135/2004), Agencija za privatizaciju Republike Srbije (u daljem tekstu Agencija) objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UČESTVOVANjE U POSTUPKU PRIKUPLjANjA PISANIH PONUDA RADI KUPOVINE UDELA HOLDING KOMPANIJE "YUMCO" A.D., VRANjE U PRIVREDNOM DRUŠTVU ZA PROIZVODNJU I PROMET MINERALNE VODE I OSVEŽAVAJUĆIH NAPITAKA "BIVODA" D.O.O. RAKOVAC I DELA IMOVINE U VLASNIŠTVU HOLDING KOMPANIJE "YUMCO" A.D. VRANjE

Šifra prodaje: BIV 04/09

Преузмите
YUMCO АД
Приватизација

HOLDING KOMPANIJA PAMUČNI KOMBINAT YUMCO AD VRANJE

Локација:

Врање

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива