Saopštenje sa 252 javne aukcije održane 20.02.2009. godine u Beogradu

20. феб. 2009.
Dana 20.02.2009. godine, sa početkom u 11:00 časova, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 252. po redu Javna aukcija na kojoj je prodat kapital sledećih preduzeća:

 1. TRANSPORT I USLUGE, Arilje
  Početna cena: 264.000 | Prodajna cena: 101.000.000
  Kupac: Luka Tomić, Požega I nadmetanje (na rate)
 2. VATROSTALNA – ENERGOTERM, Beograd
  Početna cena: 570.000 | Prodajna cena: 2.010.000
  Kupac: MINEL SERVIS TERMOMONTAŽA DOO, Beograd I nadmetanje (na rate)
 3. GRADNjA – KABLAR, Beograd
  Početna cena: 70.000 | Prodajna cena: 82.000
  Kupac: Zoran Banićević, Beograd I nadmetanje (na rate)
 4. PUTNIK, Novi Sad
  Početna cena: 203.355.000 | Prodajna cena: 203.355.000
  Kupac: ADTHU "PALIĆ" (konzorcijum), Subotica II nadmetanje (u celosti)
 5. IZMA, Beograd
  Početna cena: 272.000 | Prodajna cena: 272.000
  Kupac: Dragan Lazić, Beograd I nadmetanje (na rate)
 6. ŠUMADIJA IPTUM, Beograd
  Početna cena: 705.000 | Prodajna cena: 705.000
  Kupac: Marija Aleksić, Beograd I nadmetanje (na rate)
 7. GORNjA RESAVA, Despotovac
  Početna cena: 12.131.000 | Prodajna cena: 12.131.000
  Kupac: Marko Matić, Jagodina II nadmetanje (u celosti)


UTP "PUTNIK" a.d., Novi Sad:
 1. AD za turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo "Palić", Subotica – nosilac konzorciujma;
 2. Privredno društvo "MAESTRALTOURS", Budva – član konzorcijuma.


OTKAZANE, ODLOŽENE I NEUSPEŠNE AUKCIJE

 1. Aukcije za preduzeća: "Inos sirovina Lazarevac", Lazarevac, "Hod", Niš i "Ratar", Jaša Tomić – odložene za 06.03.2009. godine,
 2. Aukcije za preduzeća: "Ogrevinvest", Niš, "Hrastovača", Požarevac, "Lipa", Novi Pazar i "Mataruška i Bogutovačka Baea", Mataruška Banja – odložene za 20.03.2009. godine,
 3. Aukcije za preduzeća: "Energetika i održavanje", Beograd, "EI – Računari", Niš, "EI – Istraživačko razvojni institut", Niš, "EI – Čegar", Niš, "EI – SYSTEM", Niš, "EI – Metal", Niš i "EI – Era", Beograd – odložene za 27.03.2009. godine,
 4. Aukcije za preduzeća: "RTB Invest", Bor i "EI – Elektronske cevi", Niš – otkazane,
 5. Ostale aukcije i licitacije, zakazane za 20.02.2009. godine – neuspešne.


Стечај

Transport i usluge

Локација:

Ариље

Делатност:

Друмски превоз терета

Акционарски фонд

Предузеће за инжењеринг у високоградњи ВАТРОСТАЛНА-ЕНЕРГОТЕРМ Друштво са ограниченом одговорношћу

Локација:

Београд

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Архива

ДП за извођење грађевинских радова ГРАДЊА-КАБЛАР

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Угоститељско-трговинско предузеће ПУТНИК а.д.

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Предузеће југословенских произвођача изолационих материјала ИЗМА

Локација:

Београд

Делатност:

Остале пратеће делатности у саобраћају

Акционарски фонд

Предузеће за инжењеринг, пројектовање, произв. процесне опреме, металопр. производњу и монт., трговину и услуге ШУМАДИЈА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Стечај

Друштво за унутрашњу и спољну трговину ГОРЊА РЕСАВА АД, ДЕСПОТОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Деспотовац

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Стечај

ПАЛИЋ ДП ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ СА ПО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

Стечај

ЕИ Холдинг корпорација ад Ниш

Локација:

Ниш

Делатност:

Делатност холдинг компанија

Друштвено предузеће за сакупљање и примарну прераду индустријских отпадака ИНОС СИРОВИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Локација:

Лазаревац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ХОД ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња обуће

Акционарски фонд

Друштвено пољопривредно предузеће РАТАР

Локација:

Јаша Томић

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

Предузеће за угоститељство, туризам, трговину и спољну трговину ЛИПА А.Д.

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

Привредно друштво Матарушка и Богутовачка бања друштво са ограниченом одговорношћу

Локација:

Матарушка Бања

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ХРАСТОВАЧА

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

Трговинско предузеће за промет огревног и грађевинског материјала ОГРЕВИНВЕСТ са по НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Идустријско пољопривредно предузеће ЕЛГРАКОП друштво са ограниченом одговорношћу

Локација:

Љиг

Делатност:

Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива