Kupac JRB nije postigao dogovor sa predstavnicima sindikata o dodatnom socijalnom programu

10. феб. 2009.
Agencija za privatizaciju potpisala je, 5. februara 2009, ugovor o prodaji Jugoslovenskog rečnog brodarstva sa kompanijom "ERSTE DONAU-DAMPFSCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT (EDDSG) m.b.H" iz Austrije. Prodajna cena iznosi 24,5 miliona evra, obavezne investicije su 15,73 miliona evra, a kupac je bezuslovno prihvatio minimalne obaveze iz socijalnog programa.

Minimalnim obavezama socijalnog programa predviđeno je sledeće:

  • Nema prinudnog otpuštanja u periodu od godinu od Dana ispunjenja,
  • Ponuđač se obavezuje da će obezbediti kontinuitet obavljanja pretežne delatnosti u Subjektu privatizacije u periodu od narednih 5 godina od Dana ispunjenja,
  • Ograničenje prodaje akcija Subjekta privatizacije u periodu od narednih 5 godina od Dana ispunjenja.

Na predlog Agencije za privatizaciju, 19. januara održan je sastanak između predstavnika sindikata i predstavnika prvorangiranog ponuđača, nakon čega su predstavnici sindikata obavestili Agenciju za privatizaciju da nije postignut dogovor oko Dodatnog socijalnog programa.

U skladu sa zahtevima sindikata, predstavnici Agencije za privatizaciju su na pregovorima sa prvorangiranim ponuđačem u više navrata insistirali na ponovnom sastanku sa reprezentativnim sindikatima u cilju dogovora, u vezi sa Dodatnim Socijalnim programom.

Agencija je još jednom, 4. februara, izašla u susret zahtevima predstavnika sindikata i organizovala sastanak kojem su prisustvovali predstavnici reprezentativnog sindikata i predstavnik prvorangiranog ponuđača. Nažalost, ni tom prilikom, nije postignut dogovor oko Dodatnog socijalnog programa.

Zakonski propisi i tenderske procedure omogućavaju Agenciji za privatizaciju da obaveže kupca da prihvati jedino minimalne obaveze iz socijalnog programa. Sve dalje obaveze po osnovu socijalnog programa, isključivi su plod direktnog dogovora sindikata preduzeća i kupca. Kupac je, nažalost, iskoristio zakonske mogućnosti i nije prihvatio nikakav dalji dogovor sa sindikatima.

Privatizacija Jugoslovenskog rečnog brodarstva se svakako može smatrati jednom od najuspešnijih u poslednje vreme. U doba sveopšte ekonomske krize, JRB je kupljen od strane strateškog partnera, uz veoma visoke iznose prodajne cene i obaveznih investicija. Kao i u svakom drugom preduzeću, zaposleni u JRB svoja prava mogu da ostvaruju u skladu sa odredbama pojedinačnog Kolektivnog ugovora, Zakona o radu, kao i odredbama Minimalnog socijalnog programa, koji predstavlja sastavni deo Ugovora o prodaji.

Приватизација

ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО АД, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива