Održana druga sednica Tenderske komisije za "FKL" a.d., Temerin

16. јан. 2009.
Održana druga sednica Tenderske komisije za "FKL" a.d., Temerin

Na drugoj sednici Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala "FKL" a.d., Temerin, održanoj dana 16. januara 2009. godine, komisija je jednoglasno donela Odluku o započinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem, Konzorcijumom koji čine ZАО "Тehnika Servis", Rusija i Dragan Rodić.
Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik:
  • G-đa Biljana Lukić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja , kao predstavnik republičkih organa;

b) zamenik:
  • G-din Slobodan Tankosić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa.

c) članovi:
  • G-din Siniša Perić, samostalni savetnik u Sektoru za turizam Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • G-din Andraš Gustonj, predsednik Opštine Temerin kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • G-din Neven Savić, direktor Sektora komercijale Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana "FKL" kao predstavnik subjekta privatizacije.


Imajuću u vidu da je reč o tenderu sa jednim učesnikom, Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj formiraće Komisiju za pregovore sa jedinim ponuđačem na tenderu.
Архива

ФАБРИКА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈЕВА И КАРДАНА ФКЛ ДОО ТЕМЕРИН

Локација:

Темерин

Делатност:

Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива