Drugo obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije

14. јан. 2009.
Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Agencija za privatizaciju objavljuje

DRUGO OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekata likvidacije

 1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva poverioce da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije:
  • Konfekcija "MODA" Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet gotovih tekstilnih proizvoda u likvidaciji, Loznica
  • Društveno preduzeće na akcije "IMT – FABRIKA MOTOKULTIVATORA I MOTORA" u likvidaciji, Knjaževac
  • Društveno preduzeće za održavanje stambeno-komunalnih objekata i indsutrijskih postrojenja "STANDARD" u likvidaciji, Bor
  • Društveno preduzeće za trgovinu na veliko i malo "LOVAC" u likvidaciji, Niš
  • Društveno preduzeće fabrika stočne hrane "MILAN BLAGOJEVIĆ" u likvidaciji, Natalnici

 2. Poverioci su dužni da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije iz tačke 1. ovog ovog obaveštenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom listu "Politika".
 3. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu:
  Agencija za privatizaciju
  - Centar za aukcije i prinudnu likvidaciju -
  Terazije br. 23
  11000 Beograd

  Obrazac prijave potraživanja nalazi se na internet stranici Agencije za privatizaciju www.priv.rs u sekciji E privatizacija

 4. Potraživanja poverilaca biće prekludirana ako se ne prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja poslednjeg (trećeg) obaveštenja o pokretanju prinudne likvidacije ili ako potraživanje bude osporeno a poverioci ne pokrenu postupak pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju tih potraživanja
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Преузмите
Стечај

МОДА д.о.о. Привредно друштво за производњу и промет готових текстилних производа

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња остале одеће

Стечај

Друштвено предузеће на акције ИМТ - ФАБРИКА МОТОКУЛТИВАТОРА И МОТОРА у стечају

Локација:

Књажевац

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Стечај

Друштвено предузеће за трговину на велико и мало ЛОВАЦ - у стечају

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Стечај

Друштвено предузеће за одржавање стамбено-комуналних објеката и индустријских постројења СТАНДАРД у стечају

Локација:

Бор

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Стечај

Друштвено предузеће фабрика сточне хране МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАТАЛИНЦИ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Наталинци

Делатност:

Производња готове хране за домаће животиње

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива