Održana prva sednica tenderske komisije za društvo za novinsko- izdavačku delatnost "NIN" d.o.o. Beograd

26. дец. 2008.
Prva sednica Tenderske komisije, koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala, odnosno 61,48% ukupnog registrovanog kapitala Društva za novinsko-izdavačku delatnost "NIN" d.o.o. Beograd, otpočela je 25. decembra 2008. godine.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupili sledeći učesnici:

1. NID Kompanija "Novosti" a.d. Beograd i
2. Izdavačko društvo "Ringier" d.o.o. Beograd

Komisija je konstatovala da su, u predviđenom roku, do 19. decembra 2008. godine do 16:30 časova (beogradsko vreme), oba navedena učesnika dostavila ponude.

Otvorene su koverte Podaci o ponuđaču i izvršena je kontrola sadržaja koverti sa Kvalifikacionom dokumentacijom i Dodatnom dokumentacijom, za oba ponuđača.

U narednom periodu Agencija za privatizaciju i savetnik će izvršiti analizu Kvalifikacione i Dodatne dokumentacije, nakon čega će se pristupiti otvaranju ponuda.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) Predsednik Tenderske komisije:
• Mišela Nikolić, diplomirani ekonomista, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;

b) Zamenik predsednika Tenderske komisije:
• Mr Predrag Blagojević, sekretar Ministarstva kulture, kao predstavnik republičkih organa;

c) Članovi Tenderske komisije:
• Vladislava Ratković, predsednik Upravnog odbora Društva za novinsko-izdavačku delatnost "NIN, d.o.o. Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije;
• Ljubinka Jovanović, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• Siniša Perić, samostalni savetnik u Sektoru za turizam u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• Radmila Stanković, novinar i predsednik Sindikata novinara Srbije - Sindikat NIN-a Društvo za novinsko-izdavačku delatnost "NIN, d.o.o. Beograd, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

Član Tenderske komisije Slobodan Petrović, član Opštinskog veća Gradske opštine Stari Grad, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije, nije prisustvovao sednici.

НИН
Архива

Друштво за новинско-издавачку делатност НИН д.о.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање часописа и периодичних издања

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива