Otvorene ponude za JRB

05. дец. 2008.
Sednica Tenderske komisije, na kojoj su javno otvorene pristigle ponude za kupovinu kapitala AD "Jugoslovensko rečno brodarstvo" Beograd, održana je dana 5. decembra 2008. godine.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupila četiri potencijalna investitora: "International Railway Systems" Luksemburg, "NAVROM" S.A. Rumunija, "ERSTE DONAU-DAMPFSCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT (EDDSG) m.b.H" Austrija i "Dunavski Lloyd Sisak" d.o.o. Hrvatska.

Do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 31. oktobra 2008. godine, do 16:30 časova po lokalnom vremenu, pristigle su dve ponude od strane sledećih ponuđača:

1. "EDDSG" Austrija i
2. Konzorcijuma: "CFNR", Francuska, "Dunavski Lloyd Sisak", Hrvatska i "Bomex Export Import", d.o.o. Srbija.

Na osnovu izvršene analize kvalifikacione i dodatne dokumentacije oba Ponuđača na tenderu i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da Ponuđači: "EDDSG" Austrija i Konzorcijum: "CFNR", Francuska, "Dunavski Lloyd Sisak", Hrvatska i "Bomex Export Import", d.o.o. Srbija, ispunjavaju kvalifikacione uslove definisane Javnim pozivom i Uputstvom za ponuđače. Imajući u vidu da je tenderska komisija jednoglasno usvojila Izveštaj o oceni kvalifikacione i dodatne dokumentacije oba Ponuđača, pristupilo se javnom otvaranju pristiglih ponuda za kupovinu kapitala AD "Jugoslovensko rečno brodarstvo" Beograd.

Osnovni elementi ponude ponuđača "EDDSG" Austrija, su sledeći:
1. Cena u iznosu od EUR 24.500.000
2. Investicioni program u vrednosti od EUR 15.730.000;
3. Ponuđač je bezuslovno prihvatio minimalne obaveze Socijalnog programa.

Osnovni elementi ponude ponuđača, Konzorcijum: "CFNR", Francuska, "Dunavski Lloyd Sisak", Hrvatska i "Bomex Export Import", d.o.o. Srbija, su sledeći:
  1. Cena u iznosu od EUR 8.400.000
  2. Investicioni program u vrednosti od EUR 15.200.000;
  3. Ponuđač je bezuslovno prihvatio minimalne obaveze Socijalnog programa.


Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponuda, izvršiti ocenu ponuda Ponuđača. Ocena ponuda će biti prezentovana članovima Tenderske komisije na sledećoj sednici Tenderske komisije.


Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 69,99% ukupnog registrovanog kapitala akcionarskog društva "Jugoslovensko rečno brodarstvo" Beograd, konstituisana je u sledećem sastavu:

a) Predsednik Tenderske komisije:
- Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

b) Zamenik predsednika Tenderske komisije:
- Milan Mijailović, generalni direktor AD "Jugoslovensko rečno brodarstvo" Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije;

c) Članovi Tenderske komisije:

- Slobodan Tankosić, savetnik u Sektoru za upravljanje industrijskim razvojem u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
- Dušan Jevtić, odbornik Skupštine Gradske opštine Savski Venac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
- Ilija Ivošević, predsednik Jedinstvene organizacije sindikata AD "Jugoslovensko rečno brodarstvo" Beograd, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

Приватизација

ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО АД, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива