Nepotpuna ponuda jedinog ponuđača na tenderu za saobraćajno preduzeće "LASTA", BEOGRAD

02. дец. 2008.
Dana 01.12.2008. godine, održan je nastavak Prve sednice Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje Paketa akcija sastavljenog od 986.107 akcija oznake ISIN (CFI): RSLASTE96552, (ESVUFR) bez naznačene nominalne vrednosti od čega je 682.410 akcija u vlasništvu Akcijskog fonda, 167.334 akcije u vlasništvu Republike Srbije i 136.363 akcija u vlasništvu PIO fonda što predstavlja 64,41102% ukupnog kapitala Saobraćajnog preduzeća "Lasta", AD Beograd.

Nakon otvaranja i kontrolisanja sadržaja koverte koja sadrži Kvalifikacionu dokumentaciju i Dodatnu dokumentaciju Ponuđača, Konzorcijuma pravnih lica "Mayer’s Cars and Trucks Company Ltd." i "Horn and Leibovitz Ltd" i analize sadržine priložene dokumentacije izvršene od strane Savetnika Agencije za privatizaciju, konstatovano je da ista ne sadrži sve potrebne dokaze, akte, podatke, priloge i druga dokumenta iz kojih se može utvrditi identitet Ponuđača i drugi uslovi i potrebni podaci utvrđeni Uputstvom za ponuđače i Javnim pozivom, kao i odgovarajuće odluke i ovlašćenja neophodne za preduzimanje radnji u tenderskom postupku.

Tenderska komisija je na sednici održanoj dana 01. decembra 2008. godine, donela odluku da se ponuda jedinog Ponuđača, Konzorcijuma pravnih lica "Mayer’s Cars and Trucks Company Ltd." i "Horn and Leibovitz Ltd", shodno odeljku 12. Uputstva za ponuđače, tretira kao NEPOTPUNA, te da kao takva, ne može biti predmet daljeg razmatranja.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a ) Predsednik Tenderske komisije:
G. Aleksandar Rajić, diplomirani saobraćajni inženjer, šef Odseka za međunarodni prevoz putnika u Ministarstvu za infrastrukturu, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

b) Zamenik predsednika Tenderske komisije:
G. Velibor Sovrović, diplomirani saobraćajni inženjer, generalni direktor SP "Lasta" ad Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije;

v) Članovi Tenderske komisije:
G-đa Dubravka Simović, diplomirani ekonomista, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
G. Nebojša Mirović, ekonomista za finansije, predsednik Samostalnog sindikata privrednog društva SP "Lasta" ad Beograd, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.
Ласта ад
Акционарски фонд

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛАСТА АД, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Локација:

Београд

Делатност:

Остали превоз путника у копненом саобраћају

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива