Održana prva sednica Tenderske komisije za AD za proizvodnju i popravku transformatora "Minel transformatori", Ripanj

11. авг. 2008.

Šifra tendera: MIT 04/08

Održana prva sednica Tenderske komisije za
AD za proizvodnju i popravku transformatora "Minel transformatori", Ripanj
Šifra tendera (MIT 04/08)


Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70% registrovanog kapitala privrednog društva, AD za proizvodnju i popravku transformatora "Minel transformatori", Ripanj započeta je dana 01. jula 2008. godine, a konačno javno otvaranje ponuda obavljeno je na drugom nastavku prve sednice dana 08. avgusta 2008. godine.

Javni poziv za učešće na tenderu za prodaju 70% registrovanog kapitala privrednog društva, AD za proizvodnju i popravku transformatora "Minel transformatori", Ripanj, objavljen je dana 24. marta 2008.godine.

Do krajnjeg roka za podnošenje obavezujućih ponuda (u skladu sa javnim pozivom), 20. juna 2008. godine do 16:30 časova, pristiglo je pet ponuda i to od strane sledećih ponuđača:
  • ABS "Minel - Trafo", Mladenovac
  • Konzorcijum "Trans Enterprises" Niš i "Samarskij transformator", Rusija
  • TES, "Transformer electro Service" s.r.l., Italija
  • Konzorcijum "OAO Novaja ERA" i "Aurora menadžment", Ruska Federacija
  • "AS Latvo", Latvia

Na osnovu izvršene analize kvalifikacione i dodatne dokumentacije i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da svi ponuđači ispunjavaju kvalifikacione uslove, čime su se na drugom drugom nastavku prve sednice Tenderske komisije, održanom 08. avgusta 2008. godine, stekli uslovi za otvaranje finansijskih ponuda svih ponuđača koji su podneli obavezujuće ponude.

Agencija za privatiizaciju će otvorene ponude oceniti u roku od najviše od 30 dana posle javnog otvaranja ponuda.

Zvanični rezultati tendera biće objavljeni nakon druge sednice Tenderske komisije, koja će u skladu sa pravilima tendera biti održana nakon okončanja postupka ocene ponuda.
МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ АД
Стечај

Акционарско друштво за производњу и ремонт трансформатора Минел трансформатори Рипањ

Локација:

Рипањ

Делатност:

Производња електромотора, генератора и трансформатора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива