Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 18.02.2003.

15. јан. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001 i 45/2002), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za ucešce na javnim AUKCIJAMA


za sledece preduzece:
 1. Društveno preduzece za trgovinu i servis TEHNIKA BIROOPREMA, BEOGRAD
 2. Drvno industrijsko preduzece 27. NOVEMBAR, RAŠKA
 3. Društveno preduzece za proizvodnju aparata za domacinstvo SLOBODA-TARA, BAJINA BAŠTA
 4. Preduzece za društvenu ishranu i ugostiteljstvo LIDO sa p.o., BEOGRAD
 5. Mesna industrija MIP, POŽAREVAC
 6. Akcionarsko društvo za recni i jezerski saobracaj BRODARSTVO, POŽAREVAC
 7. Društveno preduzece za ugostiteljstvo i turizam POBEDA, PREDEJANE
 8. Društveno preduzece poljoprivredno dobro DUŠAN KOŠUTIC, BOCAR
 9. Društveno preduzece za ishranu i organizovanje odmora PIONIR, PIROT
 10. Društveno preduzece FEROFLEKS za porizvodnju i trgovinu, SRBOBRAN
 11. Društveno preduzece RUL, LESKOVAC
 12. Društveno preduzece SLOGA, GUCA
 13. Akcionarsko društvo za istraživanje i razvoj u oblasti automatike INŽENjERING-AUTOMATIKA, BEOGRAD
 14. Društveno preduzece ROTOR, BEOGRAD
 15. Društveno preduzece za istzraživanje razvoj i proizvodnju ISTER-INŽINjERING, VALjEVO
 16. D.P. za medunarodnu i unutrašnju trgovinu i proizvodnju AGROOPREMAPROMET, JAGODINA
 17. Društveno preduzece CRVENI SIGNAL-BEOGRAD preduzece za saobracajnu tehnika, BEOGRAD
 18. DOO Konfekcija KOLOR, ARILjE
 19. Društveno preduzece za prevoz putnika, turisticku i remontnu delatnost ŠIDEKSPRES, ŠID
 20. Društveno preduzece NISKOGRADNjA, PARACIN
 21. Društveno preduzece za proizvodnju elektroenergetske opreme BUDUCNOST, PARACIN
Преузмите
Архива

Друштвено предузеће за трговину и сервис ТЕХНИКА БИРООПРЕМА / ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНИ КОНСАЛТИНГ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Стечај

Предузеће за производњу апарата за домаћинство СЛОБОДА-ТАРА БАЈИНА БАШТА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Производња електричних апарата за домаћинство

Архива

Предузеће за друштвену исхрану и угоститељство ЛИДО са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Остале услуге припремања и послуживања хране

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ Месна индустрија МИП ДП ПОЖАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Архива

Акционарско друштво за речни и језерски саобраћај БРОДАРСТВО

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

Архива

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам ПОБЕДА

Локација:

Предејане

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Акционарски фонд

Друштвено предузеће пољопривредно добро ДУШАН КОШУТИЋ

Локација:

Бочар

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

Друштвено предузеће за исхрану и организовање одмора ПИОНИР

Локација:

Пирот

Делатност:

Остале услуге припремања и послуживања хране

Архива

Друштвено предузеће ФЕРОФЛЕКС за поризводњу и трговину

Локација:

Србобран

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Стечај

AД EЛЕКТРОИНДУСТРИЈА РУЛ, ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња опреме за осветљење

Архива

Акционарско друштво за истраживање и развој у области аутоматике ИНЖЕЊЕРИНГ-АУТОМАТИКА

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Акционарски фонд

Друштвено предузеће РОТОР

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за истзраживање развој и производњу ИСТЕР-ИНЖИЊЕРИНГ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Архива

Д.П. за међународну и унутрашњу трговину и производњу АГРООПРЕМАПРОМЕТ

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња алата

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ЦРВЕНИ СИГНАЛ-БЕОГРАД предузеће за саобраћајну техника

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност школа за возаче

Стечај

ДОО Конфекција КОЛОР АРИЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ариље

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

Архива

Друштвено предузеће за превоз путника, туристичку и ремонтну делатност ШИДЕКСПРЕС

Локација:

Шид

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Архива

Друштвено стакларско предузеће ОРНАМЕНТ са п.о.

Локација:

Суботица

Делатност:

Остали завршни радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива