Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 05.09.2008. u Beogradu

03. јул. 2008.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Trgovinsko preduzeće INEKS SOKOLICA, PRIJEPOLjE
 2. Preduzeće za marketing, ugostiteljstvo, transport i proizvodnju MOL KOMERC, BEOGRAD
 3. Društveno izdavačko trgovačko preduzeće SVJETLOST - B, BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće za inženjering, projektovanje, igradnju objekata, promet roba i usluga i spoljnu trgovinu UNIONINVEST sa p.o., KRAGUJEVAC
 5. TMS TRADE D.O.O. Preduzeće za trgovinu, marketing i servisiranje, BEOGRAD
 6. DI LIPEX EXPORT Društveno preduzeće za proizvodnju i promet proizvoda drvne industrije, BEOGRAD
 7. Društveno preduzeće YU TIM RENT A CAR, BEOGRAD
 8. Društveno preduzeće za proizvodnju malih poslovnih sistema BIROSTROJ, BEOGRAD
 9. Javna služba Veterinarska stanica KNjAŽEVAC, KNjAŽEVAC
 10. Društveno preduzeće Prirodno lečilište GORNjA TREPČA, GORNjA TREPČA
 11. INTER-KONIM Društveno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i zastupanje, BEOGRAD
 12. Veterinarska stanica POŽAREVAC, POŽAREVAC
Преузмите
Акционарски фонд

Трговинско предузеће ИНЕКС СОКОЛИЦА

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Стечај

Предузеће за маркетинг, угоститељство, транспорт и производњу Мол Комерц дп

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за инжењеринг, пројектовање, иградњу објеката, промет роба и услуга и спољну трговину УНИОНИНВЕСТ са п.о.

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Стечај

ТМС ТРАДЕ Д.О.О. Предузеће за трговину, маркетинг и сервисирање

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико воћем и поврћем

Стечај

Di Lipex - export

Локација:

Београд

Делатност:

Производња осталог намештаја

Акционарски фонд

Друштвено предузеће YU TIM RENT A CAR

Локација:

Београд

Делатност:

Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила

DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU MALIH POSLOVNIH SISTEMA BIROSTROJ, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња рачунара и периферне опреме

Стечај

Veterinarska stanica Knjaževac DOO Knjaževac

Локација:

Књажевац

Делатност:

Ветеринарска делатност

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПРИРОДНО ЛЕЧИЛИШТЕ АТОМСКА БАЊА ГОРЊА ТРЕПЧА

Локација:

Горња Трепча

Делатност:

Остала здравствена заштита

Стечај

ИНТЕР-КОНИМ Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину и заступање

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

Акционарски фонд

Ветеринарска станица ПОЖАРЕВАЦ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Ветеринарска делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива