Rangirane ponude za AD "Optika" Beograd

14. апр. 2008.
Rangirane ponude za AD "Optika" Beograd


Na Drugoj sednici Tenderske komisije za preduzeće "Optika" AD Beograd, održanoj dana 14. aprila 2008. godine, Tenderska komisija je jednoglasno donela odluku o odobravanju rezultata javnog tendera kojom je, Konzorcijum "Veterinarski Zavod Zemun" d.o.o., Beograd i "Beta ITH PBB", Beograd, proglašen za prvorangiranog ponuđača.
Ponude za kupovinu Paketa od 34.073 akcija, što predstavlja 59,86121% ukupnog kapitala AD "Optika" Beograd rangirane su kako sledi:

 1. Konzorcijum "Veterinarski zavod Zemun" i "Beta ITH PBB" d.o.o. Beograd sa ukupnom vrednošću ponude od 7.764.048,13 EUR;
 2. "Grossoptic" d.o.o., Beograd sa ukupnom vrednošću ponude od 5.702.406,00 EUR;
 3. Konzorcijum "Lilly drogerie" a.d. i "Fins trade" d.o.o., Beograd sa ukupnom vrednošću ponude od 5.254.774,00 EUR;
 4. AD Kompanija "Fidelinka", Subotica sa ukupnom vrednošću ponude od 4.449.483,90 EUR;
 5. "Salmoiraghi & Vigano" s.p.a. Milano, Italija sa ukupnom vrednošću ponude od 3.798.066,03 EUR;
 6. "Home Art Sales & Services" Wollerau, Švajcarska, sa ukupnom vrednošću ponude od 865.711,40 EUR;


Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača su sledeći:
 1. Cena za Paket akcija u iznosu od EUR 7.600.000,00 EUR
 2. Investicioni program u vrednosti od EUR 898.500,00 EUR
 3. Ponuđač je bezuslovno prihvatio minimalne obaveze Socijalnog programa.

Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i prvorangirani ponuđač otpočeće pregovore radi zaključenja Ugovora o prodaji kapitala, koji u skladu sa zakonskim odredbama treba da bude potpisan u roku od 30 dana od isteka roka za obaveštenje učesnika na tenderu o rezultatima tendera, uz mogućnost produžetka za 15 dana.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
 1. Predsednik Tenderske komisije:
  • g. Nebojša Skorić, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

 2. Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • g. Ratko Piljak, direktor AD "Optika", Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije;

 3. Članovi Tenderske komisije:
  • gđa Dragana Smiljević, mlađi savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • gđa Vera Jelinović, stručni saradnik u Opštini Stari Grad kao predstavnik lokalne samouprave
  • g. Predrag Zeljić, referent unutrašnje kontrole AD "Optika", Beograd, kao predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

Архива

ОПТИКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗРАДУ И ПРОМЕТ ОПТИЧКЕ РОБЕ БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња оптичких инструмената и фотографске опреме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива