Rangirane ponuda za AD "VENČAC" Rudnici i industrija mermera i granita Aranđelovac

06. дец. 2007.
Na Drugoj sednici Tenderske komisije koja prati sprovođenje Javnog tendera radi prodaje akcija u vlasništvu Akcijskog fonda koje čine 70,0013% ukupnog registrovanog kapitala društva: AD "VENČAC" Rudnici i industrija mermera i granita, Aranđelovac, održanoj dana 5. decembra 2007. godine, Tenderska komisija je jednoglasno donela odluku o odobravanju rezultata javnog tendera kojom je "Europark" d.o.o. Beograd, proglašen za prvorangiranog ponuđača, "Devix" d.o.o. Lazarevac za drugorangiranog ponuđača, "Kaolin" a.d. Bugarska za trećerangiranog ponuđača, Konzorcijum "Sheer Korporacija" d.o.o. Beograd i "Sremput" a.d. Ruma za četvrtorangiranog ponuđača, "Zorka Alas Kamen" d.o.o. Šabac za petorangiranog ponuđača, i "Kumal" d.o.o., Republika Hrvatska za šestorangiranog ponuđača na tenderu.

Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača - "Europark" d.o.o. Beograd, su sledeći:

  1. Prodajna cena u iznosu od EUR 5.201.649,80;
  2. Investicioni program u vrednosti od EUR 4.050.000;
  3. Ponuđač je bezuslovno prihvatio Minimalne obaveze Socijalnog programa.Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i ponuđač "Europark" d.o.o. Beograd, će otpočeti pregovore radi zaključenja Ugovora o prodaji.

Agencija za privatizaciju će, u slučaju uspešno okončanih pregovora, potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa prvorangiranim ponuđačem u skladu sa rokovima propisanim zakonskim odredbama.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije:
  • G. Luka Andrić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa

b) zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • Mr. Zoran Teodorović, načelnik odeljenja Ministarstvu rudarstva i energetike, kao predstavnik iz reda republičkih organa

c) članovi Tenderske komisije :
  • G. Milutin Đurić, menadžer u opštini Aranđelovac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije
  • G-đa Dragica Jovanović, pomoćnik generalnog direktora A.D. "Venčac" Rudnici i industrija mermera i granita, Aranđelovac, kao predstavnik subjekta privatizacije
  • G. Ivan Janošević, predsednik Samostalnog sindikata A.D. "Venčac" Rudnici i industrija mermera i granita, Aranđelovac, kao zajednički predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije


Акционарски фонд

OMYA VENČAC RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA DOO ARANĐELOVAC

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива