Otvorene Ponude za AD "VENČAC" Rudnici i industrija mermera i granita Aranđelovac

09. нов. 2007.
Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje Javnog tendera radi prodaje akcija u vlasništvu Akcijskog fonda koje čine 70,0013% ukupnog registrovanog kapitala društva: AD "VENČAC" Rudnici i industrija mermera i granita Aranđelovac, okončana je dana 31. oktobra 2007. godine, čime je okončan i postupak javnog otvaranja ponuda.

Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje akcija u vlasništvu Akcijskog fonda koje čine 70,0013% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća: AD "VENČAC" Rudnici i industrija mermera i granita Aranđelovac, objavljen je 02. jula 2007. godine.

U roku definisanom u Javnom pozivu, izvršeno je osam otkupa tenderske dokumentacije od strane:
 • "Zorka Alas Kamen" d.o.o. Šabac
 • "Kumal" d.o.o., Republika Hrvatska
 • "Sheer Korporacija" d.o.o. Beograd
 • "Devix" d.o.o. Lazarevac
 • "Europark" d.o.o. Beograd
 • "Kaolin" a.d. Bugarska
 • "Shapir" d.o.o. Beograd
 • SZ Izometal ad, Rumunija


Do Krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 07. septembra 2007. godine, podneto je šest ponuda:
 • "Zorka Alas Kamen" d.o.o. Šabac
 • "Kumal" d.o.o., Republika Hrvatska
 • "Sheer Korporacija" d.o.o. Beograd
 • "Devix" d.o.o. Lazarevac
 • "Europark" d.o.o. Beograd
 • "Kaolin" a.d. Bugarska


Nakon izvršenog postupka analize kvalifikovanosti ponuđača i u skladu sa mišljenjem savetnika Agencije za privatizaciju, utvrđeno je da svi ponuđači ispunjavaju uslove tendera, definisane Zakonom o privatizaciji, Javnim pozivom, i Uputstvom za ponuđače. U skladu sa navedenim, ponude svih ponuđača su otvorene.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije:
 • G. Luka Andrić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa


b) zamenik predsednika Tenderske komisije:
 • Mr. Zoran Teodorović, načelnik odeljenja Ministarstvu rudarstva i energetike, kao predstavnik iz reda republičkih organa


c) članovi Tenderske komisije :
 • G. Milutin Đurić, menadžer u opštini Aranđelovac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije
 • G-đa Dragica Jovanović, pomoćnik generalnog direktora A.D. "Venčac" Rudnici i industrija mermera i granita, Aranđelovac, kao predstavnik subjekta privatizacije
 • G. Ivan Janošević, predsednik Samostalnog sindikata A.D. "Venčac" Rudnici i industrija mermera i granita, Aranđelovac, kao zajednički predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije


Finansijski i pravni konsultanti Agencije za privatizaciju će u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja Ponuda izvršiti ocenu Ponuda. Ocena Ponuda će biti prezentirana na drugoj sednici Tenderske komisije za AD "VENČAC" Rudnici i industrija mermera i granita Aranđelovac.
Акционарски фонд

OMYA VENČAC RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA DOO ARANĐELOVAC

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива