Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 16.11.2007. u Beogradu

05. окт. 2007.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Društveno preduzeće građevinskog materijala ĆELE KULA, NIŠ
 2. Društveno preduzeće NOVOGRADNjA, VRANjE
 3. MINEL - ELEKTROMONTAŽA D.O.O. u društvenoj svojini za elektromontažne radove na postrojenjima energetike, merne i regulacione opreme, telekomunikacija, sred. za upravljanje i automatizaciju u ind. i saobraćaju, BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće ISHRANA, BOR
 5. Društveno preduzeće za obavljanje komercijalne funkcije u prometu roba i usluga EI SPEKTRA-KOMERC, BEOGRAD
 6. Društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo LEPENICA sa p.o., BATOČINA
 7. Društveno preduzeće za proizvodnju farmaceutskih i hemijskih proizvoda FARMAKOS, BEOGRAD
 8. Društveno preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge MALIND eksport-import, BEOGRAD
 9. Društveno preduzeće za fizičku kulturu i odmor PARTIZAN - ŽARKOVO, BEOGRAD
 10. Društveno preduzeće ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANjE, PRIJEPOLjE
 11. Društveno preduzeće IKATERM za proizvodnju hladnjaka i grejača, BEOGRAD
 12. Društveno preduzeće LESKOVAČKI SAJAM, LESKOVAC
 13. Društveno preduzeće na akcije IMT-FABRIKA MOTOKULTIVATORA I MOTORA, KNjAŽEVAC
 14. Društveno preduzeće savremena konfekcija RAŠKA Novi Pazar, NOVI PAZAR
 15. Društvo sa ograničenom odgovornošću DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA, BEOGRAD
 16. Veterinarska stanica VELIKO GRADIŠTE, VELIKO GRADIŠTE
 17. Veterinarska stanica MIONICA sa p.o., MIONICA
 18. Javna služba Veterinarska stanica VRANjE, VRANjE
 19. JVS Veterinarska stanica KOSJERIĆ, KOSJERIĆ
 20. Javno informativno preduzeće GLAS PODRINjA, ŠABAC
Преузмите
Акционарски фонд

Друштвено предузеће грађевинског материјала ЋЕЛЕ КУЛА

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Стечај

Друштвено грађевинско предузеће НОВОГРАДЊА ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врање

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

МИНЕЛ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖА Д.О.О. у друштвеној својини за електромонтажне радове на постројењима енергетике, мерне и регулационе опреме, телекомуникација, сред. за управљање и аутоматизацију у инд. и саобраћају

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИСХРАНА БОР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бор

Делатност:

Остале услуге припремања и послуживања хране

Архива

Друштвено предузеће за обављање комерцијалне функције у промету роба и услуга ЕИ СПЕКТРА-КОМЕРЦ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу и трговину на велико и мало ЛЕПЕНИЦА са п.о.

Локација:

Баточина

Делатност:

Посредовање у продаји хране, пића и дувана

Стечај

Акционарско друштво за производњу фармацеутских и хемијских производа Фармакос Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња фармацеутских препарата

Стечај

Путар Зета друштво са ограниченом одговорношћу Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

Архива

Друштвено предузеће за физичку културу и одмор ПАРТИЗАН - ЖАРКОВО

Локација:

Београд

Делатност:

Остале спортске делатности

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Архитектонска делатност

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ИКАТЕРМ за производњу хладњака и грејача

Локација:

Београд

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ЛЕСКОВАЧКИ САЈАМ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Организовање састанака и сајмова

Стечај

Друштвено предузеће на акције ИМТ - ФАБРИКА МОТОКУЛТИВАТОРА И МОТОРА у стечају

Локација:

Књажевац

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Акционарски фонд

Друштвено предузеће савремена конфекција РАШКА Нови Пазар

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња остале одеће

Акционарски фонд

Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ АУТО КУЋА

Локација:

Београд

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Архива

Ветеринарска станица ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Локација:

Велико Градиште

Делатност:

Ветеринарска делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива