Obaveštenje o poništaju Javne aukcije, DP FGP "BABUŠNICA" iz Babušnice

14. сеп. 2007.
Agencija za privatizaciju, u skladu sa tačkom 3. dispozitiva Rešenja Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije broj 023-01-647/2007-01 od 30.08.2007. godine objavljuje

Obaveštenje
o poništaju Javne aukcije,

organizovane radi prodaje kapitala, odnosno imovine
DP FGP "BABUŠNICA" iz Babušnice
održane dana 28.09.2006. godine
pod šifrom aukcijske prodaje 280906-1708


Na osnovu člana 62 stav 1. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 38/01,18/03 i 45/05), člana 18. stav 1. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", broj 38/01, 155/04 i 45/05) i člana 258. stav 1. i člana 259. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", broj 33/97 i 31/01), u postupku nadzora po prigovoru na odluku – obaveštenje Komisije za sprovođenje javne aukcije broj 1859 UAP/02 od 25.09.2006. godine o odbijanju prijave za učešće na javnoj aukciji za prodaju 70% kapitala preduzeća DP FGP "BABUŠNICA" iz Babušnice, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije donelo je Rešenje kojim se, tačkom 2. dispozitiva Rešenja, javna aukcija organizovana radi prodaje kapitala, odnosno imovine DP FGP "BABUŠNICA" iz Babušnice, održana dana 28.09.2006. godine, pod šifrom aukcijske prodaje 280906-1708, poništava.
Стечај

ФАБРИКА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА БАБУШНИЦА АД БАБУШНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бабушница

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива