Agencija za privatizaciju dobila spor za "PRAG"

13. авг. 2007.
Prvi opštinski sud u Beogradu odbio je tužbu Dimitrija Kostića protiv Agencije za privatizaciju vezanu za prodaju Hotelsko-ugostiteljskog turističkog preduzeća "Prag".

HUTP "Prag" prodat je na aukciji 12. jula 2007. godine za 850 miliona dinara konzorcijumu na čijem je čelu Jovan Pejčić iz Beograda.

Agencija za privatizaciju u postupku privatizacije HUTP "Prag" Beograd, kao i u svim procesima privatizacije u Srbiji, postupa u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Srbije. To najbolje ilustruje podatak da je od 306 pravnosnažno okončanih sporova u vezi sa privatizacijom u kojima je bila stranka u postupku, Agencija za privatizaciju uspela u 290 postupaka, tj. čak 95%.

U presudi Suda se navodi: "Sud je odbio tužbeni zahtev tužioca da se zabrani raspolaganje nepokretnosti bliže navedenih u postavljenom tužbenom zahtevu imajući u vidu da su navedene nepokretnosti nacionalizovane i pravo svojine vlasnika – pravnih prethodnika tužioca na tim nepokretnostima je prestalo nacionalizacijom sprovedenom po tadašnjem Zakonu o nacionalizaciji, pa kako Zakon o denacionalizaciji još uvek nije donet to je tužbeni zahtev tužioca odbijen kao preuranjen u skladu sa članom 331 ZPP-a".

Članom 6. Ugovora o prodaji HUTP "Prag" konstatovano je da je kupac upoznat sa činjenicom da se u sastavu imovine subjekta nalazi i nacionalizovana imovina i da je saglasan da sa nacionalizovanom imovinom postupi u skladu sa odredbama zakona koji bude regulisao tu oblast.

Od početka rada Agencije za privatizaciju, svaka privatizacija je bila javna i poštena. Upotrebom isključivo konkurentskih metoda prodaje – tendera i aukcije – obezbeđena je maksimalna transparentnost procesa, tj. onemogućena je korupcija i druge mahinacije ishodom privatizacije.
ХУТП ПРАГ АД

Хотелско угоститељско и туристичко предузеће Праг АД Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива