Saopštenje sa 191 javne aukcije održane 02.04.2007. godine u Novom Sadu

02. апр. 2007.
Dana 02.04.2007. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju Beograd, održana je 191. po redu, a 45. u Novom Sadu, Javna aukcija. Na aukciji su prodata sledeća preduzeća:

 1. "NOVA BUDUĆNOST" ŽARKOVAC
  Početna cena: 130.645.000,00 | Prodajna cena: 1.050.000.000,00
  Kupac: PERICA BARIŠIĆ
 2. "MAGLIĆ" MAGLIĆ
  Početna cena: 142.557.000,00 | Prodajna cena: 142.557.000,00
  Kupac: "ANBO" DOO BEOGRAD DRUGO NADMETANjE
 3. "KULATRANS" KULA
  Početna cena: 39.570.000,00 | Prodajna cena: 39.570.000,00
  Kupac: VIŠNjA JERKOVIĆ DRUGO NADMETANjE
 4. "FIVET" KIKINDA
  Početna cena: 87.000,00 | Prodajna cena: 23.000.000,00
  Kupac: "GRAND PRODUCTION" BEOGRAD
 5. "NEDELjNE NOVINE" B.PALANKA
  Početna cena: 29.000,00 | Prodajna cena: 7.800.000,00
  Kupac: MIODRAG NIKIĆ
 6. "MINIMEL" ZRENjANIN
  Početna cena: 247.000,00 | Prodajna cena: 280.000,00
  Kupac: SLOBODAN DURSUN KONZORCIJUM
 7. "PROJEKTINVEST" NOVI SAD
  Početna cena: 11.199.000,00 | Prodajna cena: 11.199.000,00
  Kupac: "LIVING-STONE INVEST" doo NOVI SAD DRUGO NADMETANjE
 8. "MEPOL" VRBAS
  Početna cena: 18.418.000,00 | Prodajna cena: 18.418.000,00
  Kupac: BRANKO PEŠUT-DRUGO NADMETANjE
 9. RU "ZRENjANIN" ZRENjANIN
  Početna cena: 156.000,00 | NEUSPELA
 10. "BAČKATRANS" VRBAS
  Početna cena: 4.402.000,00 | NEUSPELA


Архива

Друштвено предузеће за прераду пластичних маса са потпуном одговорношћу МЕПОЛ

Локација:

Врбас

Делатност:

Производња амбалаже од пластике

Стечај

Транспортно предузеће БАЧКАТРАНС акционарско друштво за транспорт,шпедицију и сервис, Врбас - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врбас

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

Друштвено предузеће РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ - ЗРЕЊАНИН

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Остало образовање

Акционарски фонд

Јавно предузеће за новинско издавачку делатност СОМБОРСКЕ НОВИНЕ

Локација:

Сомбор

Делатност:

Издавање новина

Акционарски фонд

Новинско-издавачко јавно предузеће ЗРЕЊАНИН

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Издавање новина

Архива

ПРОЈЕКТИНВЕСТ Друштвено предузеће за пројектовање грађевинских објеката високоградње, маркетинг и инжењеринг

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Недељне новине а.д.
Акционарски фонд

Недељне новине ад Бачка Паланка

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Издавање новина

Архива

АД МИНИМЕЛ Предузеће за пројектовање, израду тех. документације, посредовање у произв. нестанд. маш. делова

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Архива

Друштвено предузеће за филм, видео, естраду и театар ФИВЕТ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Рад уметничких установа

Акционарски фонд

Пољопривредно акционарско друштво НОВА БУДУЋНОСТ

Локација:

Жарковац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

Предузеће информатичког инжењеринга ЕНЕРГОСОФТ д.о.о.

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива