Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 28.12.2006. u Beogradu

24. нов. 2006.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9.
Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:

 1. Građevinsko preduzeće u društvenoj svojini TIMOGRADNjA, ZAJEČAR
 2. Društveno preduzeće za montažerske radove TERMOMONT, PIROT
 3. Društveno preduzeće GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR za proizvodnju i održavanje građevinskih i rudarskih mašina i uređaja i usluge metaloprerađivačkog zanatstva, BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće GEOSONDA-ISTRAŽNO BUŠENjE za geološke i rudarske radove, BEOGRAD
 5. Društveno preduzeće GEOSONDA-GEOMEHANIKA za istraživanje i ispitivanje tla, BEOGRAD
 6. Društveno preduzeće DOMAĆA RADINOST, LESKOVAC
 7. Društveno preduzeće ELEKTROKONTAKT, PREŠEVO
 8. Preduzeće za građevinske poslove, trgovinu i inženjering CENTAR A.D., BEOGRAD
 9. Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu ŽUPA, KRUŠEVAC
 10. ELEKTROMEHANIKA montažno, remontno i projektantsko društveno preduzeće, NIŠ
 11. Društveno preduzeće GEOSONDA - KONSOLIDACIJA za geološke, rudarske i građevinske radove, BEOGRAD
 12. Elektro-industrijska servisna mreža AD, BEOGRAD
 13. Društveno preduzeće za vodoprivredu i niskogradnju VODOGRADNjA, VRANjE
 14. Drvno industrijsko preduzeće NOVI HRAST DOO, MOROVIĆ

Преузмите
Стечај

Грађевинско предузеће у друштвеној својини ТИМОГРАДЊА са п.о. Зајечар - У СТЕАЧЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

D P ЗА МОНТАЖЕРСКE ПОСЛОВЕ ТЕРМОМОНТ, ПИРОТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Архива

Друштвено предузеће ГЕОСОНДА-МАШИНСКИ ЦЕНТАР за производњу и одржавање грађевинских и рударских машина и уређаја и услуге металопрерађивачког занатства

Локација:

Београд

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Архива

Друштвено предузеће ГЕОСОНДА-ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ за геолошке и рударске радове

Локација:

Београд

Делатност:

Испитивање терена бушењем и сондирањем

Архива

Друштвено предузеће ГЕОСОНДА-ГЕОМЕХАНИКА за истраживање и испитивање тла

Локација:

Београд

Делатност:

Испитивање терена бушењем и сондирањем

Стечај

Друштвено предузеће ДОМАЋА РАДИНОСТ Лесковац - у стечају

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Архива

Друштвено предузеће ЕЛЕКТРОКОНТАКТ

Локација:

Прешево

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без смештаја

Акционарски фонд

Предузеће за грађевинске послове, трговину и инжењеринг ЦЕНТАР А.Д.

Локација:

Београд

Делатност:

Малтерисање

Архива

Акционарско друштво за туризам, угоститељство и трговину ЖУПА

Локација:

Крушевац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА монтажно, ремонтно и пројектантско друштвено предузеће

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом

Архива

Друштвено предузеће ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА за геолошке, рударске и грађевинске радове

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Акционарски фонд

Електро-индустријска сервисна мрежа АД

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме

Стечај

Привредно друштво за водопривреду и нискоградњу АДВодоградња

Локација:

Врање

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Акционарски фонд

Трговинско акционарско друштво УНИВЕРЗАЛ

Локација:

Кањижа

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива