Obaveštenje o poništenju Javne aukcije, organizovane radi prodaje kapitala, odnosno imovine DP FGP "BABUŠNICA" iz Babušnice

08. нов. 2006.
Agencija za privatizaciju, u skladu sa tačkom 2. dispozitiva Rešenja Ministarstva privrede Republike Srbije broj 023-01-647/2006-01 od 16.10.2006.godine objavljuje sledeće

Obaveštenje o poništenju Javne aukcije,
organizovane radi prodaje kapitala, odnosno imovine

DP FGP "BABUŠNICA" iz Babušnice
održane dana 28.09.2006. godine
pod šifrom aukcijske prodaje 280906-1708


Na osnovu člana 62 stav 1. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 38/01,18/03 i 45/05), člana 18. stav 1. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", broj 38/01, 155/04 i 45/05) člana 59. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", broj 79/05) i člana 231. stav 1. i člana 254. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", broj 33/97 i 31/01) Ministarstvo privrede Republike Srbije donelo je Rešenje kojim se, tačkom 1. dispozitiva Rešenja, javna aukcija organizovana radi prodaje kapitala, odnosno imovine DP FGP "BABUŠNICA" iz Babušnice, održana dana 28.09.2006. godine, pod šifrom aukcijske prodaje 280906-1708, poništava.
Стечај

Fabrika glinenih proizvoda Babušnica a.d. Babušnica

Локација:

Бабушница

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива