Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 30.11.2006. u Beogradu

27. окт. 2006.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeća:
 1. Akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet voća, povrća i mesa i spoljnotrgovinsko poslovanje BUDIMKA, POŽEGA
 2. Holding društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu POLjOTEHNA, NEGOTIN
 3. Društveno preduzeće za konsalting, projektovanje i inženjering KRUŠEVAC, KRUŠEVAC
 4. Ugostiteljsko turističko trgovinsko društveno preduzeće BELI TIMOK, KNjAŽEVAC
 5. Društveno preduzeće za održavanje stambeno-komunalnih objekata i industrijskih postrojenja STANDARD, BOR
 6. Društveno preduzeće mašinska radionica VINA, VINA
 7. Društveno građevinsko preduzeće UNIVERZAL, MAJDANPEK
 8. MINELPO dp za proizvodnju, montažu, servisiranje i remont specijalnih niskonaposnkih razvodnih proizvodnih postrojenja, BEOGRAD
 9. Javno preduzeće VESTI sa p.o., UŽICE
 10. Društveno preduzeće za proizvodnju poljoprivrednih mašina LEMIND-PROLETER, LESKOVAC
 11. MINEL ELVO Preduzeće za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont elektro-opreme za vozna sredstva, BEOGRAD
 12. Društveno preduzeće za proizvodnju proizvoda od gume i plastičnih masa GIP, PANČEVO
 13. Društveno preduzeće SINTETIKA sa p.o., LESKOVAC

Преузмите
БУДИМКА АД
Стечај

Будимка ад Пожега

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња сокова од воћа и поврћа

Стечај

Холдинг друштвено предузеће за производњу и трговину ПОЉОТЕХНА, НЕГОТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Неготин

Делатност:

Делатност холдинг компанија

Стечај

Друштвено предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Стечај

Угоститељско туристичко трговинско друштвено предузеће БЕЛИ ТИМОК КЊАЖЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Књажевац

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Стечај

Друштвено предузеће за одржавање стамбено-комуналних објеката и индустријских постројења СТАНДАРД у стечају

Локација:

Бор

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Стечај

ДП МАШИНСКА РАДИОНИЦА, ВИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вина

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

МИНЕЛПО дп за производњу, монтажу, сервисирање и ремонт специјалних нисконапоснких разводних производних постројења

Локација:

Београд

Делатност:

Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом

Акционарски фонд

Јавно предузеће ВЕСТИ са п.о.

Локација:

Ужице

Делатност:

Издавање новина

ДП ЛЕМИНД-ПРОЛЕТЕР са по ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Друштвено предузеће за производњу пољопривредних машина ЛЕМИНД-ПРОЛЕТЕР са по ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Акционарски фонд

МИНЕЛ ЕЛВО Предузеће за производњу, инжењеринг, сервисирање и ремонт елект. опр. за возна средства

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Друштвено предузеће за производњу производа од гуме и пластичних маса ГИП

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге осталог чишћења

Стечај

Друштвено предузеће СИНТЕТИКА са п.о. ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива