Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 16.11.2006. u Beogradu

06. окт. 2006.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeća:
 1. Društveno preduzeće ŽITOPROMET, ČAČAK
 2. Građevinsko preduzeće DOM, BEOGRAD
 3. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet procesne opreme ZASTAVA PROCESNA OPREMA, KRAGUJEVAC
 4. Građevinsko preduzeće u društvenoj svojini TIMOGRADNjA, ZAJEČAR
 5. Društveno preduzeće za projektovanje, obrazovanje i promet INŽENjERING, BEOGRAD
 6. Društveno preduzeće za obuku vozača, saobraćaj i saobraćajnu tehniku ČUKARICA, BEOGRAD
 7. JEZERO TURS d.o.o. - Preduzeće za turizam, usluge i promet, VELIKO GRADIŠTE
 8. Akcionarsko društvo u mešovitoj svojini za istraživačko-razvojne poslove TEHNOZAVOD, BEOGRAD
 9. Društveno preduzeće MLIN OZREN, RAŽANj
 10. Društveno proljoprivredno preduzeće OMOLjICA, OMOLjICA
 11. Društveno preduzeće GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR za proizvodnju i održavanje građevinskih i rudarskih mašina i uređaja i usluge metaloprerađivačkog zanatstva, BEOGRAD
 12. Društveno preduzeće GEOSONDA-ISTRAŽNO BUŠENjE za geološke i rudarske radove, BEOGRAD
 13. Društveno preduzeće GEOSONDA-FUNDIRANjE za projektovanje i inženjering specijalnih temelja, hidrotehničkih objekata i sanacija u građevinarstvu, BEOGRAD
 14. Društveno preduzeće GEOSONDA-GEOMEHANIKA za istraživanje i ispitivanje tla, BEOGRAD
Преузмите
Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И ПРЕРАДУ ЖИТАРИЦА, БРАШНА И СТОЧНЕ ХРАНЕ ЖИТОПРОМЕТ Д.О.О. ЧАЧАК

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња млинских производа

ДОМ ГП
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОМ АД, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ МЕТАЛ СИСТЕМИ ПРОЦЕСНА ОПРЕМА КРАГУЈЕВАЦ, СТОЈАНА ПРОТИЋА ББ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња осталих машина и апарата опште намене

Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ТИМОГРАДЊА СА ПО ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ОБРАЗОВАЊЕ И ПРОМЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ БЕОГРАД, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 135 - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност школа за возаче

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И СТАНОВА ЧУКАРИЦА, БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Стечај

ЈЕЗЕРО ТУРС ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИЗАМ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Велико Градиште

Делатност:

Делатност путничких агенција

ТЕХНОЗАВОД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВЕ БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)-У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Архива

МЛИН ОЗРЕН ДОО ПОЈАТЕ

Локација:

Ражањ

Делатност:

Производња млинских производа

ПД ОМОЉИЦА АД
Акционарски фонд

ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОМОЉИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОМОЉИЦА

Локација:

Омољица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И РУДАРСКИХ МАШИНА И УРЕЂАЈА И УСЛУГЕ МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКОГ ЗАНАТСТВА ГЕОСОНДА-МАШИНСКИ ЦЕНТАР ЛЕШТАНЕ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Архива

ГЕОСОНДА-ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ ДОО ЗА ГЕОЛОШКЕ И РУДАРСКЕ РАДОВЕ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Испитивање терена бушењем и сондирањем

Акционарски фонд

ГЕОСОНДА - ФУНДИРАЊЕ АД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ СПЕЦИЈАЛНИХ РАДОВА НА ДУБОКОМ ФУНДИРАЊУ и САНАЦИЈИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

ГЕОСОНДА ГЕОМЕХАНИКА ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ТЛА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Испитивање терена бушењем и сондирањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива