Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 28.09.2006. u Beogradu

04. авг. 2006.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeća:
  1. Društveno preduzeće za hitne intervencije i održavanje zgrada i stanova STANELEKTRO, BEOGRAD
  2. Društveno preduzeće za projektovanje, obrazovanje i promet INŽENjERING, BEOGRAD
  3. Društveno preduzeće za obuku vozača, saobraćaj i saobraćajnu tehniku ČUKARICA, BEOGRAD
  4. JEZERO TURS d.o.o. - Preduzeće za turizam, usluge i promet, VELIKO GRADIŠTE
Преузмите
Архива

ДРУШТВО ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И СТАНОВА СТАНЕЛЕКТРО АД БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ОБРАЗОВАЊЕ И ПРОМЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ БЕОГРАД, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 135 - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност школа за возаче

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И СТАНОВА ЧУКАРИЦА, БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Стечај

ЈЕЗЕРО ТУРС ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИЗАМ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Велико Градиште

Делатност:

Делатност путничких агенција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива