Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 13.06.2005. u Novom Sadu

18. мај. 2005.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Društveno preduzeće DIMNIČAR, SREMSKA MITROVICA
 2. Društveno preduzeće mlin BUDUĆNOST za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda, TITEL
 3. Društveno preduzeće za proizvodnju metalne robe, uvoz, izvoz i trgovinu na veliko i malo ELAN sa p.o., ČURUG
 4. Društveno preduzeće MOKRIN sa p.o., MOKRIN
 5. AD STANDARD fabrika stočne hrane, KIKINDA
 6. Transportno preduzeće za transport, špediciju i servis, akcionarsko društvo BAČKATRANS, VRBAS
 7. Akcionarsko društvo ZAVOD ZA GEOTEHNIKU, SUBOTICA
 8. Akcionarsko društvo za proizvodnju mlinskih, pekarskih i kolačarskih proizvoda, trgovinu i usluge ŽITOPRODUKT akcionarsko društvo, ZRENjANIN
 9. Preduzeće za film, audio i video delatnost i estradu BANAT FILM d.o.o, ZRENjANIN
 10. Društveno preduzeće AUROMETAL sa p.o., SUBOTICA
 11. Društveno preduzeće za izradu, održavanje i unutrašnji i spoljni promet proizvoda precizne mehanike i elektrotehnike KONTINENTAL, NOVI SAD
 12. Društveno preduzeće SLOGA poljoprivredna proizvodnja, KAĆ
 13. Akcionarsko društvo INTEGRAL-INŽENjERING, SUBOTICA
 14. PIK-BEČEJ - MLINSKA INDUSTRIJA akcionarsko društvo za preradu žitarica i proizvodnju pekarskih proizvoda, BEČEJ
 15. Društveno preduzeće INTEGRAL VODOVOD I GREJANjE p.o., SUBOTICA
 16. Poljoprivreda, industrija, kooperacija PRIGREVICA akcionarsko društvo, PRIGREVICA
Преузмите

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ ДИМНИЧАР-МАКИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЛИН БУДУЋНОСТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ И ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА ТИТЕЛ, ГЛАВНА 73 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Тител

Делатност:

Производња млинских производа

Стечај

ЕЛАН ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНЕ РОБЕ И ТРГОВИНУ НА МАЛО ЧУРУГ, ЦАРА ДУШАНА ББ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чуруг

Делатност:

Производња електричних апарата за домаћинство

Архива

ДОО МОКРИН МОКРИН

Локација:

Мокрин

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СТАНДАРД ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ КИКИНДА, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 192

Локација:

Кикинда

Делатност:

Производња готове хране за домаће животиње

Стечај

ТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ БАЧКАТРАНС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ, ШПЕДИЦИЈУ И СЕРВИС, ВРБАС - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врбас

Делатност:

Друмски превоз терета

Акционарски фонд

ДРУШТВО ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА БАНАТ ФИЛМ ДОО ЗРЕЊАНИН

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Делатност приказивања кинематографских дела

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АУРОМЕТАЛ СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња накита и сродних предмета

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЦОНТИНЕНТАЛ ПРОМЕТ ДОО НОВИ САД, ПАРИСКЕ КОМУНЕ 48 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Архива

СЛОГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ КАЋ

Локација:

Каћ

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

ИНТЕГРАЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СУБОТИЦА

Локација:

Суботица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ЖИТАРИЦА И ПРОИЗВОДЊУ ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА БЕЧЕЈ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња млинских производа

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНТЕГРАЛ - ГАС, ВОДОВОД, ГРЕЈАЊЕ СУБОТИЦА

Локација:

Суботица

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Акционарски фонд

ЛУЧИЋ-ПРИГРЕВИЦА АД НОВИ САД

Локација:

Пригревица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива