Otvorene ponude za PZP BEOGRAD

08. апр. 2005.
Prva sednica Tenderske komisije za PZP Beograd, Beograd započeta je 23.03.2005. godine. Nastavak prve sednice i javno otvaranje ponuda za kupovinu 70% društvenog kapitala pomenutog preduzeća obavljeno je 06.04.2005. godine. Konstatovano je da su u predviđenom roku pristigle tri ponude:

1. Konzorcijum Preduzeće za puteve Niš, Delta M, Beograd i Emissio broker, Beograd
2. Alpine Mayreder Gmbh, Austria
3. Konzorcijum Mercata, Beograd, MAB Miljković, Žitkovac i Sojaprotein, Bečej

Tenderska komisija na osnovu mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju i zaključka Agencije za privatizaciju da dostavljena kvalifikaciona dokumentacija konzorcijuma Mercata iz Beograda, MAB Miljković iz Žitkovca i Sojaprotein iz Bečeja, ne zadovoljava kvalifikacione kriterijume i uslove tendera i odlučila da proglasi ponudu ovog konzorcijuma nevažećom. U skladu sa tom odlukom, ponuda ovog konzorcijuma nije bila predmet javnog otvaranja ponuda.

Javnom otvaranju ponuda prethodilo je konstituisanje Tenderske komisije i izveštaj o dosadašnjem toku privatizacije PZP Beograd, Beograd. U toku konstituisanja izveštaja konstatovano je da su tendersku dokumentaciju otkupili sledeći potencijalni investitori: Emissio broker, konzorcijum Mercata i MAB Miljković, Alpine doo, Beograd, Strabag, Austria i Colas, Francuska. Tenderska komisija zasedala je u sastavu:

1. Milorad Bjelopetrović, predsednik komisije, načelnik Sektora za privatizaciju i strukturno prilagođavanje privrede u Ministarstvu privrede
2. Nataša Atanasković, zamenik, predstavnik subjekta privatizacije
3.Biljana Milinković, clan, samostalni izvršilac za koordinaciju odnosa sa javnošću u Ministarstvu za kapitalne investicije
4. Selimir Razić, član, predstavnik Sindikata
5. Milan Vujanić, član, predstavnik lokalne samouprave

Finansijski i pravni konsultanti Agencije za privatizaciju će u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponuda izvršiti ocenu ponuda koje su bile predmet javnog otvaranja. Ocena ponuda će biti prezentirana na sledećoj sednici Tenderske komisije za PZP Beograd, Beograd.
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ БЕОГРАД АД
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ БЕОГРАД АД, БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива