Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 25.11.2004. u Beogradu

22. окт. 2004.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Rudarsko proizvodno građevinsko preduzeće 23. NOVEMBAR, TUTIN
 2. Društveno preduzeće za ugostiteljstvo i trgovinu JUGOPREVOZ-UGOPROMET, ČAČAK
 3. Društveno preduzeće za transportne usluge BEOTRANS, BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće VELKO, PETROVAC
 5. Društveno preduzeće prometa i prerade sekundarnih sirovina LIVAC sa p.o., RAŽANj
 6. Modna konfekcija VRONSKI, RAŽANj
 7. Društveno preduzeće RESORT, LESKOVAC
 8. Ugostiteljsko preduzeće VAROŠ KAPIJA, BEOGRAD
 9. BRODARSTVO DP za saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima prevoz putnika i robe i zanatske usluge, BEOGRAD
 10. Društveno preduzeće za servisiranje birotehničke opreme TEHNIKA BIROTEHNIČKI SERVIS, BEOGRAD
 11. Društveno preduzeće 29 NOVEMBAR, KIKINDA
 12. Društveno preduzeće Mlekara MLADOST, KRAGUJEVAC
 13. Društveno trgovinsko preduzeće JADAR, LOZNICA
 14. Građevinsko preduzeće RAD, VRNjAČKA BANjA
Преузмите
Архива

Рударско производно грађевинско предузеће 23. НОВЕМБАР

Локација:

Тутин

Делатност:

Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

Архива

Друштвено предузеће за угоститељство и трговину ЈУГОПРЕВОЗ-УГОПРОМЕТ

Локација:

Чачак

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за транспортне услуге БЕОТРАНС

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

Акционарско друштво ВЕЛКО ВЕЛИКО ЛАОЛЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Петровац

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

Архива

Друштвено предузеће промета и прераде секундарних сировина ЛИВАЦ са п.о.

Локација:

Ражањ

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

Стечај

Модна конфекција ВРОНСКИ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ражањ

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

Стечај

Друштвено предузеће РЕСОРТ Лесковац - стечају

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња тканина

Угоститељско предузеће Варош капија д.п.

Локација:

Београд

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

БРОДАРСТВО ДП за саобраћај унутрашњим воденим путевима превоз путника и робе и занатске услуге

Локација:

Београд

Делатност:

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

Архива

Друштвено предузеће за трговину и сервис ТЕХНИКА БИРООПРЕМА / ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНИ КОНСАЛТИНГ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Акционарски фонд

Друштвено предузеће 29 НОВЕМБАР

Локација:

Кикинда

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Друштвено предузеће Млекара МЛАДОСТ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Прерада млека и производња сирева

Акционарски фонд

Друштвено трговинско предузеће ЈАДАР

Локација:

Лозница

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Грађевинско предузеће РАД

Локација:

Врњачка Бања

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива