Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 15.04.2004. u Beogradu

12. мар. 2004.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće tekstilna industrija VUČJE, VUČJE
 2. Društveno preduzeće za proizvodnju nameštaja NAŠ DOM, PROKUPLjE
 3. Društveno preduzeće za proizvodnju sirovina iz otpadaka INOS DELIGRAD, ALEKSINAC
 4. VISITOR d.p. za proizvodnju, promet HTZ opreme, inženjering, marketing, turizam, ugostiteljstvo, lov i ribolov, VRČIN
 5. Društveno preduzeće hemijska industrija HIV, VRANjE
 6. Trgovinsko preduzeće GRADSKI DOM, KRAGUJEVAC
 7. DP za turističku, ugostiteljsku, prevozničku i agencijsku delatnost u zemlji i inostranstvu VLASINATOURS, SURDULICA
 8. Akcionarsko društvo za proizvodnju šećera FABRIKA ŠEĆERA, KOVIN
 9. Akcionarsko društvo fabrika šećera ŠEĆERANA sa p.o., SREMSKA MITROVICA
 10. Društveno preduzeće za preradu, doradu, otkup i promet šumskih i poljoprivrednih proizvoda VOĆAR, KRUŠEVAC
 11. DP za transport i remont TISNICA, ŽAGUBICA
 12. Preduzeće za remont šinskih vozila MIP-RŠV, ĆUPRIJA
 13. Specijalizovano preduzeće za industrijsku kooperaciju i inženjering SPIK DOO, BEOGRAD
 14. Društveno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu JUGOMETAL, BEOGRAD
 15. Društveno preduzeće INSA - Industrija satova, sa p.o., BEOGRAD
Преузмите
Стечај

Друштвено предузеће текстилна индустрија ВУЧЈЕ са по, ВУЧЈЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вучје

Делатност:

Производња тканина

Стечај

Друштвено предузеће за производњу намештаја НАШ ДОМ - ПРОКУПЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Прокупље

Делатност:

Производња намештаја за пословне и продајне просторе

Стечај

Друштво за производњу сировина из отпадака ИНОС ДЕЛИГРАД АЛЕКСИНАЦ АД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Алексинац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Архива

ВИСИТОР д.п. за производњу, промет ХТЗ опреме, инжењеринг, маркетинг, туризам, угоститељство, лов и риболов

Локација:

Врчин

Делатност:

Производња радне одеће

Акционарски фонд

Друштвено предузеће хемијска индустрија ХИВ

Локација:

Врање

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

Архива

Трговинско предузеће ГРАДСКИ ДОМ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

ДП за туристичку, угоститељску, превозничку и агенцијуску делатност у земљи и иностранству ВЛАСИНАТОУРС

Локација:

Сурдулица

Делатност:

Делатност путничких агенција

Стечај

Акционарско друштво за производњу шећера ФАБРИКА ШЕЋЕРА

Локација:

Ковин

Делатност:

Складиштење

Архива

Акционарско друштво фабрика шећера ШЕЋЕРАНА са п.о.

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

Друштвено предузеће за прераду, дораду, откуп и промет шумских и пољопривредних производа ВОЋАР

Локација:

Крушевац

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Архива

ДП за транспорт и ремонт ТИСНИЦА

Локација:

Жагубица

Делатност:

Друмски превоз терета

Акционарски фонд

Предузеће за ремонт шинских возила МИП-РШВ

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Поправка и одржавање друге транспортне опреме

Стечај

СПИК АД

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину ЈУГОМЕТАЛ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металима и металним рудама

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ИНСА - Индустрија сатова, са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива