Pokretanje postupka restrukturiranja Društvenog preduzeća " Beogradski vunarski kombinat", Beograd

12. мар. 2004.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranja, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja
Subjekta privatizacije - Društvenog preduzeća " Beogradski vunarski kombinat", Beograd, Višnjička br. 15.


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja - Društvenog preduzeća "Beogradski vunarski kombinat", Beograd, Višnjička br. 15., radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta: Društvenog preduzeća "Beogradski vunarski kombinat"
  2. sedište i adresa: Beograd, Višnjička br. 15.
  3. matični broj: 07043899
  4. naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja tkanina vunenog tipa -17220
  5. ime i prezime direktora: Rade Zbiljić
  6. oblik organizovanja: jedinstveno društveno preduzeće
  7. telefon i faks: 754-355, teleks 761-051
  8. broj žiro računa:40803-601-8-65737

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način i propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: "Beogradski vunarski kombinat", Beograd, Višnjička br. 15., radnim danom od 8 do 12 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.

Преузмите
Архива

БЕОГРАДСКИ ВУНАРСКИ КОМБИНАТ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња тканина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива