Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 11.03.2004. u Beogradu

11. феб. 2004.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće industrija kože, obuće i proteina PETROVAC, PETROVAC
 2. Društveno preduzeće JAVOR fabrika nameštaja, PETROVAC
 3. Društveno preduzeće za marketing, razvoj, proizvodnju i promet opreme i sredstava za zaštitu ZAŠTITA, BEOGRAD
 4. Grafičko izdavačko-ambalažersko preduzeće akcionarsko društvo DRAGAN SRNIĆ, ŠABAC
 5. Društveno preduzeće za proizvodnju jorgana, dušeka i posteljine POBEDA, PIROT
 6. Ugostiteljsko turističko preduzeće VLASINA, VLASOTINCE
 7. Društveno preduzeće PROKUPAC, PROKUPLjE
 8. Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet robe na veliko i malo PARTIZAN sa p.o., TOPOLA
 9. Društveno preduzeće za eksploataciju i preradu kamena KAMENOLOM, KRUPANj
 10. Preduzeće za proizvodnju i preradu plastičnih masa PLASTIKA, KLADOVO
 11. Akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu ZVEZDARA, BEOGRAD
 12. Građevinsko društveno preduzeće DOM, PETROVAC
 13. Društveno preduzeće tekstilna industrija VUČJE, VUČJE
 14. Društveno preduzeće IGMA, POŽAREVAC
 15. Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu NISSA, NIŠ
 16. Društveno preduzeće za proizvodnju nameštaja NAŠ DOM, PROKUPLjE
 17. Kozmetičko-farmaceutska i hemijska industrija akcionarsko društvo DAHLIA, BEOGRAD
 18. Društveno preduzeće za proizvodnju na veliko i malo INOS VARVARIN, VARVARIN
 19. Građevinsko komunalno preduzeće CRNOTRAVAC, CRNA TRAVA
Преузмите
Стечај

ИНДУСТРИЈА КОЖЕ, ОБУЋЕ И ПРОТЕИНА ПЕТРОВАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПЕТРОВАЦ

Локација:

Петровац

Делатност:

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

Архива

AKCIONARSKO DRUŠTVO JAVOR FABRIKA NAMEŠTAJA POŽAREVAC -U STEČAJU

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Производња осталог намештаја

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МАРКЕТИНГ РАЗВОЈ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЗАШТИТА БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 4/13

Локација:

Београд

Делатност:

Ливење гвожђа

Стечај

ГРАФИЧКО ИЗДАВАЧКО-АМБАЛАЖЕРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРАГАН СРНИЋ ДОО ШАБАЦ

Локација:

Шабац

Делатност:

Остало штампање

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЈОРГАНА, ДУШЕКА И ПОСТЕЉИНЕ ПОБЕДА ПИРОТ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 11 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња готових текстилних производа, осим одеће

Стечај

УГОСТИТЕЉСКО,ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЛАСИНА ПРУЖАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ И ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО МЕШОВИТОМ РОБОМ ВЛАСОТИНЦЕ

Локација:

Власотинце

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Архива

ПРОКУПАЦ АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛКОХОЛНИХ И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА, ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ПРОКУПЉЕ, БРАЋЕ СТОЈАНОВИЋ 8

Локација:

Прокупље

Делатност:

Дестилација, пречишћавање и мешање пића

Стечај

ПАРТИЗАН ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТОПОЛА ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА МАЛО И ВЕЛИКО, ТОПОЛА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Топола

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

Друштвено предузеће за експлоатацију и прераду камена КАМЕНОЛОМ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА ПЛАСТИКА АД КЛАДОВО - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Кладово

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

Акционарски фонд

ЗВЕЗДАРА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРЈАЛА АЛПИНЕ ДОЛОМИТ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, МЛАВСКА 18

Локација:

Петровац

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ВУЧЈЕ СА ПО, ВУЧЈЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вучје

Делатност:

Производња тканина

Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу, промет и услуге САД-ИГМА доо, Пожаревац

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Акционарски фонд

Акционарско друштво за угоститељство, туризам и трговину НИССА

Локација:

Ниш

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА НАШ ДОМ ДП ПРОКУПЉЕ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Прокупље

Делатност:

Производња намештаја за пословне и продајне просторе

Козметичко-фармацеутска и хемијска индустрија акционарско друштво ДАХЛИА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива