Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 05.02.2004. u Beogradu

23. дец. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Akcionarsko društvo za proizvodnju šećera FABRIKA ŠEĆERA, KOVIN
 2. Akcionarsko društvo fabrika šećera ŠEĆERANA sa p.o., SREMSKA MITROVICA
 3. Društveno preduzeće za preradu krupne kože PARTIZAN sa p.o., KRAGUJEVAC
 4. Društveno preduzeće GRADAC-FAVRO, KLADOVO
 5. Društveno preduzeće za trgovinu elektrotehničkom i metalnom robom na veliko i malo NIŠELEKTRO, NIŠ
 6. Akcionarsko društvo AGROPROMET, KRUŠEVAC
 7. Berbersko zanatsko društveno preduzeće sa p.o. RAD, VALjEVO
 8. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet pozamanterije i konfekcije ŽUPLjANKA, ALEKSANDROVAC
 9. Društveno preduzeće za obuku vozača ŠUMATOVAC doo, ALEKSINAC
 10. Društveno preduzeće PROKUPAC, PROKUPLjE
 11. Društveno preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge ISKRA METAL, NOVI PAZAR
 12. Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet robe na veliko i malo PARTIZAN sa p.o., TOPOLA
 13. Društveno preduzeće GALENIKA-PLASTIKA, BEOGRAD
 14. Društveno preduzeće za eksploataciju i preradu kamena KAMENOLOM, KRUPANj
 15. Društveno preduzeće za servisiranje birotehničke opreme i trgovinu TEHNIKA BIROTRONIK, BEOGRAD
 16. Preduzeće za proizvodnju i preradu plastičnih masa PLASTIKA, KLADOVO
Преузмите
Стечај

Акционарско друштво за производњу шећера ФАБРИКА ШЕЋЕРА

Локација:

Ковин

Делатност:

Складиштење

Архива

Акционарско друштво фабрика шећера ШЕЋЕРАНА са п.о.

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

Друштвено предузеће за прераду крупне коже ПАРТИЗАН са п.о.

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ГРАДАЦ-ФАВРО

Локација:

Кладово

Делатност:

Производња везних елемената и вијчаних машинских производа

Стечај

Друштвено предузеће за трговину електротехничком и металном робом на велико и мало НИШЕЛЕКТРО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство

Акционарско друштво АГРОПРОМЕТ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Архива

Берберско занатско друштвено предузеће са п.о. РАД

Локација:

Ваљево

Делатност:

Делатност фризерских и козметичких салона

Архива

Друштвено предузеће за производњу и промет позамантерије и конфекције ЖУПЉАНКА

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња осталих текстилних предмета

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за обуку возача ШУМАТОВАЦ доо

Локација:

Алексинац

Делатност:

Делатност школа за возаче

Архива

Друштвено предузеће ПРОКУПАЦ

Локација:

Прокупље

Делатност:

Дестилација, пречишћавање и мешање пића

Стечај

ИСКРА МЕТАЛ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ НОВИ ПАЗАР

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без смештаја

Стечај

Друштво са ограниченом одговорношћу за промет робе на велико и мало ПАРТИЗАН са п.о.

Локација:

Топола

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

Друштвено предузеће ГАЛЕНИКА-ПЛАСТИКА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

Архива

Друштвено предузеће за експлоатацију и прераду камена КАМЕНОЛОМ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

Стечај

Друштвено предузеће за сервисирање биротехничке опреме и трговину ТЕХНИКА БИРОТРОНИК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка рачунара и периферне опреме

Архива

Предузеће за производњу и прераду пластичних маса ПЛАСТИКА

Локација:

Кладово

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива