Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 26.12.2003. u Beogradu

28. нов. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno trgovinsko preduzeće MORAVA sa po, DOLjEVAC
 2. Društveno preduzeće za proizvodnju šljunka i peska SEPARACIJA, VELIKA PLANA
 3. DOO Modna konfekcija 7. JULI, KURŠUMLIJA
 4. MLEKARA akcionarsko društvo za proizvodnju mlečnih porizvoda, PANČEVO
 5. Društveno preduzeće ELEKTROLOZNICA, LOZNICA
 6. Društveno preduzeće FIT-FASADNA OPEKA industrija građevinskog materijala, BEČEJ
 7. Društveno preduzeće GRANIČAR industrijska klanica, VRŠAC
 8. Akcionarsko društvo za građevinsku industriju GRAĐEVINAR Debeljača, DEBELjAČA
 9. Specijalizovano preduzeće za opremanje i snabdevanje ugostiteljstva i trgovine, akcionarsko društvo JUGOBIRO, BEOGRAD
 10. Društveno preduzeće industrija građevinskog materijala MLADOST p.o., LESKOVAC
 11. Građevinsko preduzeće RAD, GRDELICA
 12. AD za inženjering, montažu i servisiranje svih vrsta elektro instalacija, postrojenja i opreme UNIONELEKTRO, BEOGRAD
 13. Akcionarsko društvo za vršenje ugostiteljske, turističke i trgovinske delatnosti PARK, SOMBOR
 14. Preduzeće za proizvodnju i montažu termotehničke i poljoopreme MIP-TIMO, ĆUPRIJA
 15. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet VLADIMIRCI, VLADIMIRCI
Преузмите
Архива

Друштвено трговинско предузеће МОРАВА са по

Локација:

Дољевац

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

Друштвено предузеће за производњу шљунка и песка СЕПАРАЦИЈА

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

ДОО Модна конфекција 7. ЈУЛИ

Локација:

Куршумлија

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

МЛЕКАРА акционарско друштво за производњу млечних поризвода

Локација:

Панчево

Делатност:

Прерада млека и производња сирева

Архива

Друштвено предузеће ЕЛЕКТРОЛОЗНИЦА

Локација:

Лозница

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Архива

INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA FIT DOO BEČEJ - U STEČAJU

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Акционарски фонд

Акционарско друштво за грађевинску индустрију ГРАЂЕВИНАР Дебељача

Локација:

Дебељача

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

Специјализовано предузеће за опремање и снабдевање угоститељства и трговине, акционарско друштво ЈУГОБИРО

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

Архива

Друштвено предузеће индустрија грађевинског материјала МЛАДОСТ п.о.

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Стечај

Грађевинско предузеће РАД Грделица (Варош) - у стечају

Локација:

Грделица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

АД за инжењеринг монтажу и сервисирање свих врста електро инсталација постројења и опреме УНИОНЕЛЕКТРО

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Архива

Акционарско друштво за вршење угоститељске, туристичке и трговинске делатности ПАРК

Локација:

Сомбор

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Акционарски фонд

Предузеће за производњу и монтажу термотехничке и пољоопреме МИП-ТИМО

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Архива

Друштвено предузеће за производњу и промет ВЛАДИМИРЦИ

Локација:

Владимирци

Делатност:

Мешовита пољопривредна производња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива