Pokretanje postupka restrukturiranja "NOVOSADSKA FABRIKA KABELA – NOVKABEL", Industrijska bb, 21000 Novi Sad

17. нов. 2003.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranju broj P-59/03-ED od 03.11.2003. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

Subjekta privatizacije Akcionarsko društvo za proizvodnju kablova i provodnika "NOVOSADSKA FABRIKA KABELA – NOVKABEL", Industrijska bb, 21000 Novi Sad


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja Subjekta privatizacije Akcionarsko društvo za proizvodnju kablova i provodnika "NOVOSADSKA FABRIKA KABELA – NOVKABEL", Industrijska bb, 21000 Novi Sad, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta : Akcionarsko društvo za proizvodnju kablova i provodnika "NOVOSADSKA FABRIKA KABELA – NOVKABEL".
  2. sedište i adresa: Industrijska bb, 21000 Novi Sad.
  3. matični broj: 08023646
  4. naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja izolovane žice i kablova 41231300
  5. ime i prezime direktora: Gavra Avramov
  6. oblik organizovanja: Akcionarsko društvo
  7. telefon i faks: tel. 021/444–277, 021/442–852 i faks: 021/443–371
  8. broj žiro računa kod Novosadske Banke a.d.: 340 – 1358 – 27

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Gavra Avramov, direktor, Akcionarsko društvo za proizvodnju kablova i provodnika "NOVOSADSKA FABRIKA KABELA – NOVKABEL", Industrijska bb, 21000 Novi Sad, radnim danom od 8:00 do 14:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku Republike Srbije.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.

Преузмите
НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА АД

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КАБЛОВА И ПРОВОДНИКА НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива