Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 16.12.2003. u Beogradu

12. нов. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće industrija kože, obuće i proteina PETROVAC, PETROVAC
 2. IZOTEHNIKA, VRANjE
 3. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet konfekcije na veliko i malo ŽAKO, ŽAGUBICA
 4. Društveno preduzeće za preradu krupne kože PARTIZAN sa p.o., KRAGUJEVAC
 5. Društveno preduzeće za ugostiteljstvo KOSMAJ, MLADENOVAC
 6. Akcionarsko društvo UGOSTITELjSTVO, GOLUBAC
 7. Društveno preduzeće za obuću, kožnu galanteriju i trikotažu OMOLjČANKA sa p.o., OMOLjICA
 8. Društveno preduzeće GRADAC-FAVRO, KLADOVO
 9. Društveno preduzeće za proizvodnju lake konfekcije ZLATNIK MRAMORAK sa p.o., MRAMORAK
 10. Akcionarsko društvo GRAFOPROMET Eksport-Import, ČAČAK
 11. Ugostiteljsko preduzeće KOZNIK, ALEKSANDROVAC
 12. Društveno preduzeće za trgovinu elektrotehničkom i metalnom robom na veliko i malo NIŠELEKTRO, NIŠ
 13. Akcionarsko društvo AGROPROMET, KRUŠEVAC
 14. Metalsko-montažno preduzeće PALILULA, BEOGRAD
 15. Berbersko zanatsko društveno preduzeće sa p.o. RAD, VALjEVO
Преузмите
Акционарски фонд

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам ПЕТРОВАЦ

Локација:

Петровац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

ИЗОТЕХНИКА

Локација:

Врање

Делатност:

Бојење и застакљивање

Архива

Друштвено предузеће за производњу и премет конфекције на велико и мало ЖАКО

Локација:

Жагубица

Делатност:

Производња остале одеће

Друштвено предузеће за прераду крупне коже ПАРТИЗАН са п.о.

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за угоститељство КОСМАЈ

Локација:

Младеновац

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Акционарски фонд

Акционарско друштво УГОСТИТЕЉСТВО

Локација:

Голубац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Друштвено предузеће за обућу, кожну галантерију и трикотажу ОМОЉЧАНКА са п.о.

Локација:

Омољица

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ГРАДАЦ-ФАВРО

Локација:

Кладово

Делатност:

Производња везних елемената и вијчаних машинских производа

Архива

Друштвено предузеће за производњу лаке конфекције ЗЛАТНИК МРАМОРАК са п.о.

Локација:

Мраморак

Делатност:

Производња рубља

Акционарски фонд

Акционарско друштво ГРАФОПРОМЕТ Експорт-Импорт

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња осталих производа од папира и картона

Стечај

A D КОЗНИК ЗА УГОСТИТЕЉСТВО АЛЕКСАНДРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Александровац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

Друштвено предузеће за трговину електротехничком и металном робом на велико и мало НИШЕЛЕКТРО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство

Акционарско друштво АГРОПРОМЕТ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Архива

Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња металних врата и прозора

Архива

Берберско занатско друштвено предузеће са п.о. РАД

Локација:

Ваљево

Делатност:

Делатност фризерских и козметичких салона

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива