Pokretanje postupka restrukturiranja GOŠA FABRIKE DRUMSKIH VOZILA, DOO za proizvodnju i servisiranje prikolica i specijalnih drumskih vozila Smederevska Palanka, Industrijska br. 70

14. окт. 2003.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS" broj 1/02), a u vezi Odluke o pokretanju postupka restrukturiranja GOŠA FABRIKA DRUMSKIH VOZILA D.O.O.za proizvodnju i servisiranje prikolica i specijalnih drumskih vozila iz Smederevske Palanke broj R-48/03-OD od 09. oktobra 2003. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

GOŠA FABRIKE DRUMSKIH VOZILA, DOO za proizvodnju
i servisiranje prikolica i specijalnih drumskih vozila
Smederevska Palanka, Industrijska br. 70


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja GOŠA FABRIKA DRUMSKIH VOZILA D.O.O.za proizvodnju i servisiranje prikolica i specijalnih drumskih vozila, Smederevska Palanka, Industrijska br. 70, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta:GOŠA FABRIKA DRUMSKIH VOZILA, DOO za proizvodnju
   i servisiranje prikolica i specijalnih drumskih vozila
  2. sedište i adresa: 11420 Smederevska Palanka, Industrijska br. 70
  3. matični broj:7627360
  4. naziv i šifra delatnosti: proizvodnja kamiona i specijalnih vozila, 34102
  5. ime i prezime direktora:Žarko Bukumirić
  6. oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću
  7. telefon i faks:026/322-393, 026/322-923
  8. broj žiro računa:355-1012340-81, Vojvođanska banka a.d. Beograd, Filijala Smederevska Palanka

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica sa stanjem na dan objavljivanja oglasa o pokretanju postupka restrukturiranja u dnevnom listu "Politika".
  Prijava potraživanja dostavlja se licu za prijem i kontakt Zoranu Pavloviću, direktoru Komercijalno-finsnsijskog sektora, na adresu: GOŠA Fabrika drumskih vozila DOO, Smederevska Palanka, Industrijska br. 70, radnim danom od 7:00 do 15:00 časova lično ili poštom, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnom listu "Politika".
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način i u navedenom roku, ne mogu se namiriti.
Преузмите
Гоша фабрика друмских возила доо
Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ГОША-ФАБРИКА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА ДОО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива