Измена бр. 1 Јавног позива за АД ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД, БЕОГРАД

22. јан. 2016.

Шифра поступка: JP 180/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 23.12.2015. године објављен на интернет адреси Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 180/15, (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

ради продаје капитала субјекта приватизације

ад „индустрија обуће београд“, београд

МБ: 07031637

Шифра поступка: JP 180/15

Јавни позив мења се у делу који се односи на рокове и начин подношења пријава за учешће у Поступку.

1. У тачки 5. Јавног позива мења се став 1. и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 23.02.2016. године до 15:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 9. Јавног позива мења се став 1. и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 25.02.2016. године, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 5. спрату, сала 501 у 12:00 часова по београдском времену.“

3. Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени.

4. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Ивана Јоксимовић

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: ijoksimovic@priv.rs

Данијела Славковић

Помоћник руководиоца пројекта

E-mail: dslavkovic@priv.rs

5. У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног позива.
Индустрија обуће Београд ад, Београд / Београдска обућа УНО
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња обуће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива