Измена бр. 1 Јавног позива за АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

14. јан. 2016.

Шифра поступка: JP 181/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 31.12.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

МБ: 07179049

Шифра поступка: JP 181/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 181/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 17.02.2016. године до 11:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

2. У тачки 6. став 3. мења се и гласи:

Заинтересовано лице доставља Агенцији захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми поштом на адресу Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија, и/или факсом на број +381 (11) 30 20 881 и/или електронском поштом (e-mail) на адресу ncurcic@priv.rs и mljuboja@priv.rs са назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JP 181/15“.

3. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

Откуп продајне документације траје од 13.01.2016. године до 08.02.2016. године (до 15:30 часова по локалном времену у Републици Србији).

4. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 19.02.2016. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 11:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

5. Тачка 10. мења се и гласи:

У случају потребе Агенција задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

6. Тачка 12. мења се и гласи:

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Надежда Ћурчић

Вођа пројектног тима

е-mail: ncurcic@priv.rs

Марко Љубоја

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: mljuboja@priv.rs

7. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

ДИБ Бујановац ад
Акционарски фонд

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ ДУВАНА И ДУВАНСКЕ ФОЛИЈЕ ДИБ ДОО БУЈАНОВАЦ

Локација:

Бујановац

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива