Неуспешна продаја капитала предузећа „БЕТОЊЕРКА" АД, СОМБОР

30. дец. 2015.

Шифра поступка: JP 178/15

САОПШТЕЊЕ

ПОСТУПАК ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

„БЕТОЊЕРКА“ АД, СОМБОР

Шифра поступка: JP 178/15

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „БЕТОЊЕРКА“ АД, Сомбор - шифра поступка: JP 178/15, проглашен је неуспешним дана 30.12.2015. године од стране Комисије за спровођење поступка, с обзиром да у предвиђеном року, Агенцији за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „БЕТОЊЕРКА“ АД, Сомбор.

Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ ПРЕФАБРИКОВАНИХ БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА БЕТОЊЕРКА ДОО СОМБОР

Локација:

Сомбор

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива