Потписан Уговор о продаји капитала „Застава метал" АД, Ресавица

18. дец. 2015.

Шифра поступка JP 146/15

С А О П Ш Т Е Њ Е

„ЗАСТАВА МЕТАЛ“ АД, РЕСАВИЦА

Шифра поступка JP 146/15

Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала привредног друштва „Застава метал“ АД, Ресавица је дана 20.11.2015. године констатовала да понуда јединог понуђача у поступку, физичког лица BUDNIOK TOMASZ WOJCIECH из Републике Пољске, испуњава прописане услове и прогласила јединог учесника у поступку условно Купцем капитала субјекта приватизације „Застава метал“ АД, Ресавица.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 120.087,30 евра, док се купац обавезао да плати 120.100,00 евра у готовом ради куповине Предмета продаје, који чини Пакет акција састављен од 49.537 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSZMREE38744 што представља 71,92618% укупног капитала субјекта приватизације „ЗАСТАВА МЕТАЛ” ад, Ресавица који се састоји од:

  • 48.210 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSZMREE38744, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 69,99942% укупног капитала субјекта приватизације

и

  • 1.327 акција у власништву Акционарског фонда АД Београд ознаке CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSZMREE38744, што представља 1,92676% укупног капитала субјекта приватизације

Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Агенција за приватизацију је прибавила, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Дана 18.12.2015. године у просторијама Агенције за приватизацију потписан је Уговор о продаји капитала „Застава метал“ АД, Ресавица са купцем BUDNIOK TOMASZ WOJCIECH, Република Пољска.

Уговор je закључен под одложним условом, те је купац дужан да у складу са Законом о заштити конкуренције и Уговором о продаји поднесе Комисији за заштиту конкуренције пријаву концентрације која настаје стицањем контроле од стране купца над предметом продаје.

Застава метал ад
Стечај

Застава Метал АД

Локација:

Ресавица

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива