Потписан уговор за Радио Медвеђу

30. нов. 2015.

Шифра поступка JP 132/15

Јавно предузеће

Радио Медвеђа, Mедвеђа

Шифра поступка JP 132/15

Дана 30.11.2015. године у просторијама Агенције за приватизацију потписан је Уговор о продаји капитала субјекта приватизације „Радио Медвеђа“, Медвеђа.

Дана 30.10.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће „Радио Медвеђа”, Медвеђа - шифра поступка JP 132/15, на којој је једногласно прихваћена понуда јединог понуђача у поступку, Конзорцијума лица основаног у складу са  Уговором о конзорцијумом који чине:

  • Горан Стојановић из Медвеђе,

  • Марија Божовић из Новог Сада,

  • Миљан Станковић из Медвеђе, Медвеђа и

  • Фидан Косуми из Медвеђе, улица Омладинска 8,

а који у овом уговору заступа: Марија Божовић из Новог Сада.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 1.411,50 евра, док се купац обавезо да плати 1.420,00 евра у готовом ради куповине предмета продаје 100% капитала Субјекта приватизације у власништву Општине Медвеђа, што представља 100% укупно регистрованог капитала Субјекта приватизације.

Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Агенција за приватизацију је прибавила у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем мишљења од  Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора, као и од Регулаторног тела за електронске медије - РЕМ.

Радио Медвеђа ЈП
Контрола

РАДИО МЕДВЕЂА ДОО МЕДВЕЂА

Локација:

Медвеђа

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива