САОПШТЕЊЕ за предузеће ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР

02. дец. 2015.

Шифра поступка JP 149/15

„ППТ ДЕЛОВИ“ АД, НОВИ ПАЗАР

Шифра поступка JP 149/15

Дана 01.12.2015. године, одржана је Трећа седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „ППТ ДЕЛОВИ” АД, Нови Пазар - шифра поступка JP 149/15.

Комисија је констатовала да су достављене понуде у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче, након чега се приступило јавном надметању.

Почетна цена капитала који је предмет продаје према јавном позиву износила је 292.168,00 евра, а почетна цена на јавном надметању износила је 315.000,00 евра. Конзорцијум правних лица „ФАБРИКА НАМЕШТАЈА НУМАНОВИЋ СНС“ ДОО, Нови Пазар и „ПЕЈИЋ ТУРС“ ДОО, Нови Пазар, као победник на јавном надметању, а у својству учесника у поступку, обавезао се да плати 2.200.000,00 евра, у готовом ради куповине Предмета продаје, који представља 70% друштвеног капитала, што чини 69,16426% укупног капитала субјекта приватизације „ППТ ДЕЛОВИ“ АД, Нови Пазар.

Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Тек након добијања позитивног мишљења Министарства финансија - Управe за спречавање прања новца о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговор о продаји капитала.

ППТ Делови ад
Стечај

GOOD WOOD NUMANOVIĆ DOO NOVI PAZAR

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива