Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће ГП "МОСТОГРАДЊА" АД, Београд

02. дец. 2015.

шифра пoступка: JP 171/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала ГПМОСТОГРАДЊА АД, Београд

МБ: 07023251

шифра пoступка: JP 171/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 26.11.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине ГП МОСТОГРАДЊА АД, Београд, шифра пoступка: JP 171/15, који је објављен 30.10.2015. године на интернет страници Агенције за приватизацију и у дневном листу „Политика“. 

ГП МОСТОГРАДЊА АД
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСТОГРАДЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња мостова и тунела

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива