Потписан Уговор о продаји за Јавно информативно предузеће Радио Ваљево

27. нов. 2015.

Шифра поступка JP 118/15

САОПШТЕЊЕ

Јавно информативно предузеће

Радио Ваљево, Ваљево

Шифра поступка JP 118/15

Дана 27.11.2015. године у просторијама Агенције за приватизацију потписан је Уговор о продаји капитала субјекта приватизације „Радио Ваљево“, Ваљево.

Дана 07.10.2015. године одржано је Јавно надметање ради продаје капитала субјекта приватизације Јавног информативног предузећа „Радио Ваљево”, Ваљево - шифра поступка JP 118/15 на којој је излицитирана цена 17.400,00 евра од стране Марка Аћимовића из Београда, а по пуномоћју купца капитала Дорис Аћимовић из Београда.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 1.200,00 евра, а победник на Јавном надметању, односно купац Дорис Аћимовић из Београда се обавезала се да плати 17.400,00 евра, у готовом ради куповине предмета продаје 100% капитала Субјекта приватизације у власништву Града Ваљева што представља 100% укупно регистрованог капитала Субјекта приватизације.

Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Агенција за приватизацију је прибавила у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем мишљења од  Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора, као и од Регулаторног тела за електронске медије - РЕМ.

RADIO VALJEVO DOO
Стечај

ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ВАЉЕВО ДОО БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Емитовање радио-програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива